“Het contact met mijn familie was verbroken sinds mijn veroordeling en dat wilde ik graag herstellen.”

Toekomst na detentie

Eind mei ’20 kregen we goed nieuws voor (ex-)gedetineerden en hun familie, vrienden en andere bekenden. Dankzij bijdragen van het Kansfonds en het Oranje Fonds worden de komende drie jaar Eigen Kracht-conferenties gefinancierd voor mensen in detentie die het contact met hun sociale netwerk willen herstellen en samen met hun mensen een toekomstplan willen maken. Dat contact leggen is voor veel mensen in de gevangenis ingewikkeld, zo vertelt een vrouw over hoe het was toen zij in detentie zat: “Het contact met mijn familie was verbroken sinds mijn veroordeling en dat wilde ik graag herstellen.”

Missen
Als na een periode van detentie de poort naar buiten opengaat, is er veel te doen. Praktische zaken moeten geregeld zijn, maar hoe regel je dat het contact met familie, vrienden en andere bekenden hersteld wordt? Terwijl schuld en schaamte vaak in de weg staan? Hoe kunnen deze mensen toch een rol spelen bij terugkeer in de samenleving? En wellicht ook een rol hebben bij alle nodige praktische en sociale aandachtspunten? De vrouw vertelt: “Mijn veroordeling had te maken met een zeer uit de hand gelopen ruzie tussen mij en een neef. Na de inbewaringstelling had ik met niemand meer contact. Ik gaf ze groot gelijk, maar ik miste mijn familie ook erg. Via een geestelijke verzorger heb ik een Eigen Kracht-conferentie kunnen aanvragen.”

Kans op herstel
In samenspraak met een gedetineerde en de PI ondersteunt ook in deze situaties de Eigen Kracht-coördinator bij het samenbrengen van informatie en mensen zodat met elkaar een toekomstplan gemaakt kan worden. De coördinator: “De ouders van de vrouw waren geraakt door het feit dat hun dochter dit wilde doen. Ook in de rest van de familie merkte ik voorzichtig positieve reacties over dat ze deze stap had gezet. Sommigen zeiden haar te missen, maar er waren ook familieleden die huiverig waren over wat er zou gebeuren als ze vrij zou komen. Haar neef had tijd nodig om aan het idee te wennen, maar wilde deze kans op herstel niet laten liggen. Dat maakte dat iedereen kwam en wilde meewerken aan een plan.” In het plan zijn afspraken gemaakt over wonen en werk, maar vooral over het verbreken van contact met een aantal mensen en over omgaan met agressie. Niet alles was meteen opgelost, maar het plan was wel een belangrijke eerste stap.

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.