"De zorgen over mijn dochter waren terecht. Ik voelde me alleen op de wereld en zei daarom dat niemand me kon helpen."

Toekomstbestendige zorg en hulp

Onder de titel ‘Netwerken maken de zorg toekomstbestendig’ gaf ik de afgelopen week webinars voor Tweede Kamerleden en voor gemeenten. Met hierin de oproep om te investeren in informele netwerken, maar met ook concrete handvatten hoe dit kan. Toen ik in de voorbereiding van de webinars praktijkervaringen en onderzoeksgegevens op een rij zette en video’s bekeek die gemeenten hadden gemaakt over hun ervaringen, merkte ik weer hoe hoopvol ons verhaal is. Het kán anders: dit helpt families én professionals, het voorkomt uithuisplaatsingen, huisuitzettingen en gedwongen opnames, het verlicht de werkdruk, het bespaart geld en tranen!

Bezuinigen
Naar aanleiding van het webinar sprak ik een beleidsambtenaar van een gemeente. Die vertelde hoe ze in hun gemeente in gesprek waren over de vele onderzoeksrapporten over jeugdzorg, met als meest recente ‘Eenzaam gesloten’ en hoe ze zoeken naar antwoorden. Ze zei: “Daar komt nog bij dat we de komende jaren extra moeten bezuinigen. Zou het echt anders kunnen?” Natuurlijk is Eigen Kracht niet het antwoord op al deze problemen, maar we weten wel dat er veel mogelijk is. In dezelfde week dat dit rapport verscheen, sprak ik een moeder van wie de dochter een aantal jaar geleden opgenomen dreigde te worden in een gesloten instelling.

Ups en downs
De moeder: “In die tijd was ik net gescheiden en ik had last van psychoses. De zorgen over mijn dochter waren terecht. Ik voelde me alleen op de wereld en zei daarom dat niemand me kon helpen. Achteraf is mijn geluk geweest dat ik een nieuwe jeugdbeschermer kreeg, die echt doorvroeg op mensen die belangrijk waren voor mij en mijn dochter. Die bleken er te zijn. Uiteindelijk heb ik een Eigen Kracht-conferentie gehouden en daar is een plan gemaakt dat ook de jeugdbeschermer veilig vond. Voorwaarde voor de jeugdbeschermer was dat er toezicht op mij kwam. Mijn familie kon dat bieden. Door dat contact kreeg ik meer zelfvertrouwen en mijn dochter zag dat ook. We kregen weer grip op ons leven en dat hielp enorm. Langzaam ging het beter, met ups en downs. We zijn bij elkaar gebleven en hebben nog steeds veel contact met familie en vrienden. Soms denk ik: ‘Wat zou er gebeurd zijn als die jeugdbeschermer die stap niet had gezet?’”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.