"Er was nog wel contact met een aantal familieleden, maar er was nooit gesproken over wat er gebeurd was en hoe het daarna met iedereen gegaan is.”

Verder na detentie: werkbezoek minster

Op 30 juni ’21 was demissionair minister voor Rechtsbescherming Dekker voor een werkbezoek in Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwersluis. Hij bezocht verschillende afdelingen en sprak met gedetineerden. Herstelconsulente Marian Nieuweboer vertelt: “Tijdens het bezoek was er onder andere aandacht voor de cursus Puinruimen, die ik geef. Bij één van de sessies van Puinruimen is altijd de Eigen Kracht Centrale als gastspreker aanwezig. Hieruit is voor een gedetineerde een Eigen Kracht-conferentie voortgekomen die erg succesvol is gebleken. De betrokken gedetineerde heeft haar ervaringen over de conferentie gedeeld met de minister.”

Jarenlange gevangenisstraf
De vrouw vertelde de minister: “Ik wilde graag een Eigen Kracht-conferentie met mijn familie, omdat ik wist dat er veel hersteld moest worden. Dat is belangrijk voor mezelf, voor mijn familie en ook om het straks te redden.” De herstelconsulente: “Het doel van de Eigen Kracht-conferentie was om na een jarenlange gevangenisstraf de band met haar familie te herstellen en om elkaars verwachtingen uit te spreken. Er was nog wel contact met een aantal familieleden, maar er was nooit echt gesproken over wat er gebeurd was en hoe het daarna met iedereen gegaan is. De conferentie bood de kans om te bespreken wat de detentie met de familieleden, die indirect slachtoffer zijn, gedaan heeft.”

Spijt betuigen
Tijdens de voorbereiding besprak de Eigen Kracht-coördinator met de gedetineerde wie zij bij de bijeenkomst zou willen uitnodigen. Ze heeft contact gezocht met deze familieleden om hen uit te nodigen en voor te bereiden op de bijeenkomst. Ze vroeg deze mensen wat ze nodig hadden om te komen en ook of er volgens hen nog anderen zouden kunnen komen. Om dat vervolgens weer met de gedetineerde te bespreken. Zo werd de kring wat groter en werd iedereen goed voorbereid. De Eigen Kracht-bijeenkomst vond plaats in de PI. De herstelconsulente: “De gedetineerde heeft haar verhaal voorgelezen en daarbij haar spijt en schaamte betuigd. De familie kreeg alle ruimte om te praten. De Eigen Kracht-coördinator begeleidde het proces.” De gedetineerde vertelde de minister: “De Eigen Kracht-conferentie heeft mij en mijn familie veel gedaan, hierdoor kunnen we na mijn detentie samen weer verder. We hebben een toekomstplan gemaakt waar we allemaal achter staan. Ik ben heel blij met mijn familie. Ze hebben meegewerkt aan de conferentie en hierdoor heb ik met steun van hen eindelijk weer vertrouwen in de toekomst.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.