"Door jouw gesprekken zijn vanmorgen mijn ouders bij zijn ouders langs geweest om te praten."

Vertrouwen op het besloten deel

Eén van de kernpunten van een Eigen Kracht-conferentie is besloten tijd voor de persoonlijke kring. De volledige bijeenkomst bestaat uit drie delen. Al eerste het informatieve deel, waarbij beroepskrachten aanwezig zijn om informatie te geven en hun zorgen te delen. Daarna volgt het besloten deel, waar hulpverleners en de Eigen Kracht-coördinator de ruimte verlaten en de familiekring met elkaar een plan maakt. Tot slot volgt het deel waar het plan wordt gepresenteerd en geaccepteerd. Tijdens de voorbereiding hebben mensen regelmatig twijfels over het besloten deel. Zo ook in het verhaal dat een coördinator deze week vertelt.

Dezelfde afstand
De ouders van een tweeling (2) ging uit elkaar. Het afgelopen jaar was er zoveel gebeurd dat de families niet meer met elkaar wilden spreken. Er was veel boosheid over en weer, maar er was een plan nodig voor omgang met de kinderen. De Eigen Kracht-coördinator: “Ik bezocht de ouders en die noemden ieder mensen van hun eigen familie, maar zeiden dat ze ervan uitgingen dat de andere familie niet zou komen. Ik bezocht alle familieleden. Die gaven aan dat er teveel gebeurd was. Iedereen maakte zich zorgen om de kinderen en snapte dat een plan nodig was. Ze wilden weten hoe de bijeenkomst zou gaan. Ik vertelde dat ze in een kring zouden zitten, dat we de vraag: ‘Hoe kunnen we zorgen voor een goede omgangsregeling voor de tweeling?’ in het midden zouden leggen. Ik zei: ‘Iedereen heeft dan dezelfde afstand tot die vraag’.”

Gespreksleider
“Ze wilden het besloten deel niet doen zonder gespreksleider van buitenaf. ‘Kun jij niet blijven?’, vroegen ze. Ik legde uit dat ik alle vertrouwen had dat zij dit met elkaar zouden kunnen en vroeg wat ze daarvoor nodig hadden. Door het groter worden van de kring groeide hun vertrouwen wel, maar ze bleven twijfelen. Tijdens de voorbereidingsperiode werd ik gebeld door de moeder: ‘Door jouw gesprekken zijn vanmorgen mijn ouders bij zijn ouders langs geweest om te praten’. Dat hielp en uiteindelijk kwamen beide families samen om een omgangsregeling voor de kinderen te maken en afspraken voor ouders en kinderen. Na afloop zeiden ze unaniem dat ze het besloten deel een 8 wilden geven op het evaluatieformulier. Een deelnemer zei: ‘Het was respectvol, er was aandacht voor elkaar, we hebben samen een mooi plan gemaakt!’ Zo bleek het vertrouwen in het proces terecht.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.