“Ik heb gebeld met een meldpunt,” vertelde één van de deelnemers.

Voeg de kring toe aan het stappenplan

Onlangs verzorgde ik in een training over de meldcode aan vrijwilligers een onderdeel over Eigen Kracht. Het ging over signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld die de vrijwilligers in gezinnen kunnen tegenkomen. De deelnemers kregen informatie over het stappenplan in het protocol van de meldcode. Ik voegde daar vervolgens onze ervaring over de kring groter maken, in verbinding blijven of komen en met elkaar een plan maken, aan toe. Want dit zijn bij uitstek de situaties waarin het belangrijk is om mensen rondom kinderen actief mee te laten denken om de situatie te verbeteren.

Natuurlijke manier
We spraken ook over alledaagse situaties waarin je het gevoel hebt dat er iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld in je straat of op school. Wat doe je als je zorgen hebt? “Ik heb gebeld met een meldpunt,” vertelde één van de deelnemers. Uit de eerste reactie van de anderen bleek dat dit is wat de meesten zouden doen. Natuurlijk een goede optie. Mijn vraag: “Zou je ook met de mensen in gesprek kunnen en hoe dan?”, zette aan tot denken. Het is absoluut niet eenvoudig om een gesprek over je zorgen te beginnen, maar zoals een andere deelnemer zei: “Het is eigenlijk wel de meest natuurlijke manier.” Zonder uitzondering noemden de deelnemers dat ze zelf liever willen dat er bij zorgen met hen gesproken wordt in plaats van over hen via een buitenstaander. En dat ze dan graag in gesprek zouden willen blijven.

Waardevolle kans
De conclusie aan het eind van de training was dat de meldcode zonder aandacht voor de kring rond kinderen schraal is en je een waardevolle kans laat liggen. De meldcode is uiteraard belangrijk, maar we moeten niet denken dat het daarmee geregeld is. “De kring betrekken zou onderdeel moeten zijn van het stappenplan”, zei een deelnemer. Ook bij een melding blijft het essentieel om door te gaan met het groter maken van de kring om kinderen of volwassenen. Dit geldt overigens ook voor de vrijwilligers zelf: bij twijfels helpt het dat zij eveneens hun kring groter maken, zorgen delen en mensen vragen om mee te denken. Zo kunnen we samen veel meer doen voor de veiligheid van kinderen en volwassenen.

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.