De voorwaarden waren erg zwaar en er was nauwelijks mogelijkheid voor de kring om invulling te geven aan een eigen plan."

Voorwaarden aan de veiligheid

In situaties van (dreigend) gedwongen jeugdbescherming, vragen we de jeugdbeschermer om voorwaarden aan de veiligheid te stellen aan het plan. Familiegroepen maken zo een plan dat voldoet aan hun eigen veiligheidsnorm en aan dat van de jeugdbescherming. Het kan een lastige vraag zijn, omdat de voorwaarden moeten waarborgen dat een plan veilig is en tegelijk ruimte moeten laten voor het maken van een eigen plan door familiegroepen. Een Eigen Kracht-coördinator vertelt deze week over een Eigen Kracht-conferentie waarbij het team van de jeugdbescherming dit zeer knap met elkaar deed. De aanvraag was gedaan door de jeugdbescherming en betrof een moeder met drie dochtertjes die anderhalf jaar eerder uithuisgeplaatst waren.

Niet uitvoerbaar
In eerste instantie had de gezinsvoogd voorwaarden gesteld die veel voorschreven en bepaalden. Daardoor was het eigenlijk al een plan. De Eigen Kracht-coördinator: “De voorwaarden waren erg zwaar en er was nauwelijks mogelijkheid voor de kring om invulling te geven aan een eigen plan. Daarnaast waren de voorwaarden praktisch niet uitvoerbaar. Ze waren grotendeels gemaakt op basis van informatie uit het dossier. De gezinsvoogd was nog relatief nieuw in het gezin en had vooral gelezen over de situatie rondom de uithuisplaatsing, toen de moeder was ontploft omdat de kinderen werden weggehaald. In die periode was de situatie zeer zorgelijk.”

Kijken naar ontwikkelingen
Tijdens de voorbereiding van de Eigen Kracht-conferentie leerde de gezinsvoogd de moeder en haar familie en kennissen beter kennen. Ze zag dat er veel ten goede veranderd was. “Door het in contact brengen van de gezinsvoogd met de medewerkers van de opvang waar de moeder verbleef, met de zeer betrokken familie en met de begeleiders van de kinderen, konden er reële en werkbare voorwaarden aan de veiligheid worden benoemd,” vertelt de coördinator. “Ik heb de gezinsvoogd steeds gestimuleerd om aanpassingen te bespreken met haar team en gedragsdeskundige, zodat zij zich er ook in konden vinden. Dat heeft goed gewerkt. Tijdens het derde deel van de Eigen Kracht-conferentie, waar het plan wordt besproken, was de gezinsvoogd ook aanwezig. Zij overlegde telefonisch met de gedragsdeskundige. Zo kon ze direct en met steun van haar leidinggevende het plan accepteren. Ook kon ze meteen aan de hele kring goed nieuws vertellen: de moeder mocht met haar drie dochtertjes de week erna naar huis, dankzij de steun van de kring en betrokken hulpverleners.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.