“Als ze in zo’n verwarde toestand terechtkwam bij de ggz, dan was ze heel resoluut in haar besluit dat haar familie niets mocht weten."

Wet verplichte ggz

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Vorige week vond hierover een conferentie plaats waar de Eigen Kracht Centrale, samen met Mind, GGZ Nederland en de NVvP, een workshop gaf. Die ging over een belangrijk onderdeel van de wet: het recht op het maken van een eigen plan van aanpak voor mensen die te maken krijgen met verplichte ggz. Naar aanleiding van de workshop deelde een collega een verhaal waaruit blijkt hoe belangrijk het is om de kring groter te maken en mensen de kans te geven samen na te denken over wat nodig is.

Geen contact
Een jonge vrouw had regelmatig last van psychoses en was mede daardoor al een aantal maal gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Mijn collega vertelt: “Als ze in zo’n verwarde toestand terechtkwam bij de ggz, dan was ze heel resoluut in haar besluit dat haar familie niets mocht weten. Ze zei dan tegen de begeleiders: ‘Je haalt het niet in je hoofd om ze op de hoogte te brengen.’ Zo was ze in deze periodes erg alleen. Aan het eind van een opname sprak een begeleider met haar over de mogelijkheid van een Eigen Kracht-conferentie. Ze wilde dit wel proberen. Zo kwamen we ook bij haar familieleden die vertelden dat ze haar in periodes van opname letterlijk kwijt waren. Contact was dan niet mogelijk, vooral omdat de vrouw zelf aangaf niets te willen.”

Bijeenkomst
Een Eigen Kracht-coördinator bereidde de familie en vrienden, die door de vrouw genoemd waren, voor op een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst vertelde de familie hoe het voor hen was. Ze zeiden: “We willen er voor je zijn, zonder oordeel en zonder dat er iets moet. Jij mag aangeven wat je in die situatie nodig hebt, maar we willen dat je weet dat we je steunen.” In het plan heeft de vrouw vervolgens opgenomen dat begeleiders voortaan haar familie moeten inschakelen als zij in een psychose komt, ook als ze op dat moment zegt dat ze er niets van wil weten. Verder staat in het plan wie gebeld kunnen worden en is besproken wat zij dan het beste kunnen doen en wat niet. De coördinator: “Achteraf vertelden alle betrokkenen dat het plan hen vooral veel rust geeft.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.