“We waren allemaal zo blij dat ze weer met elkaar in gesprek gingen, dat we mogelijk minder scherp zijn geweest op afspraken over de voortgang.”

Wijzigen van het plan

“Na de bijeenkomst was iedereen tevreden met het plan. Ook de betrokken jeugdbeschermer had het goedgekeurd. Drie weken later belt de moeder: ‘We hebben de hulpverlening niet meer nodig’,” aldus een collega. Daar kon de familie niet zomaar over besluiten, omdat de kinderen onder toezicht gesteld waren van een jeugdbeschermer en deze daardoor medezeggenschap had. De ouders waren een half jaar geleden gescheiden, na jaren van ruzie. De kinderen waren toegewezen aan de vader. De moeder was bij haar ouders gaan wonen. Op het moment van de aanvraag van een Eigen Kracht-conferentie hadden de kinderen hun moeder en haar familie al zes maanden niet gezien. De jeugdbeschermer vond het belangrijk dat er weer contact kwam.

Wat nu?
“Er kwam een bijeenkomst met de vader, de moeder, de kinderen en beide families,” vertelt de Eigen Kracht-coördinator. “Heel bijzonder en spannend, want ze zagen elkaar voor het eerst na lange tijd. Iedereen zag de noodzaak in om samen een plan te maken. De kinderen zouden in het weekend naar hun moeder en grootouders gaan en er kwamen afspraken over het contact tussen de ouders en tussen de families. De jeugdbeschermer keurde het plan goed, omdat het voldeed aan de gestelde voorwaarden.” Toch belde de moeder drie weken later: “Het gaat prima met ons. We praten weer gewoon met elkaar en onze families steunen ons en de kinderen.” Ze wilden dingen veranderen in het plan, omdat het zo goed ging. Ook de jeugdbeschermer belde ons: “Wat nu?” vroeg ze. “We waren allemaal zo blij dat ze weer met elkaar in gesprek gingen, dat we mogelijk minder scherp zijn geweest op afspraken over de voortgang.”

Voortgang
Mijn collega: “Ik vroeg wanneer de afspraak voor de bijeenkomst over de voortgang was. Die zou pas twee maanden later zijn. De ouders wilden zelf de afspraken veranderen en de jeugdbeschermer wilde ingrijpen, omdat de ouders zich niet aan de afspraken hielden. Toen heb ik voorgesteld om de voortgangsbijeenkomst al snel te houden en aangeboden om dit te faciliteren. Dat leek logisch, maar toch had niemand daaraan gedacht. Iedereen kwam weer bij elkaar, ze pasten samen de afspraken aan.” De Eigen Kracht-coördinator: “De familieleden snapten goed dat de hulp niet zomaar gestopt kon worden en legden dat uit aan de ouders. Ze spraken af om toe te werken naar het stoppen van de ondertoezichtstelling en elke maand te kijken hoe het ging. De jeugdbeschermer stelde hiervoor nieuwe voorwaarden en de hele familie steunde de ouders om het doel te halen.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.