"Ik hoorde verhalen over pesterijen, overlast en voorvallen uit de afgelopen jaren. Ook waren er veel klachten over woningbouwvereniging en gemeente."

Zeer tevreden deelnemers

“Fijn om duidelijkheid te hebben en verbinding te voelen en te versterken met de kring om ons gezin heen,” schreef een familielid in het formulier voor het tevredenheidsonderzoek naar aanleiding van een Eigen Kracht-conferentie. Het is één van de citaten uit het rapport met de jaarcijfers over de Eigen Kracht-conferenties van 2023 dat deze week verscheen. In 68% van de situaties ging de aanmelding (ook) over minderjarige kinderen, de overige situaties betrof alleen meerderjarigen. De kortste tijd tussen aanmelding en bijeenkomst was in 2023 vier dagen. Er kwamen gemiddeld negen personen naar de bijeenkomst. Hoofdpersonen en het netwerk geven gemiddeld een 8,3 aan de bijeenkomst en een 8,4 aan het plan en beroepskrachten een 7,7 en 7,3. Alle groepen zijn gemiddeld (zeer) tevreden over de Eigen Kracht-coördinator met scores rond de 8,5.

Afspraken 
Wat ook uit het onderzoek blijkt, is dat bij 86% van alle aanmeldingen een plan en/of afspraken zijn gemaakt. In 70% van alle aanmeldingen werd een bijeenkomst georganiseerd, waar een plan is gemaakt. In 16% bleek een bijeenkomst niet nodig, maar werd wel een plan gemaakt. Het doel van ons werk is het leggen van verbindingen en mensen in staat stellen om met elkaar te bespreken wat nodig is. Een Eigen Kracht-coördinator: “We werden gevraagd in een heftige situatie in een buurt. Er was veel ruzie tussen buren en het ging al jaren van het ene incident naar het andere. De gemeente vroeg ons om mensen bij elkaar te brengen.”

Actie 
“Ik ben naar bewoners gegaan en hoorde verhalen over pesterijen, overlast en voorvallen uit de afgelopen jaren. Ook waren er veel klachten over woningbouwvereniging en gemeente. Mensen hadden geen vertrouwen dat dingen opgelost konden worden en wilden niets doen. Ik vroeg wat er zou gebeuren als ze niets zouden doen, waarop ze zeiden: ‘Dan gaat het een keer helemaal mis.’ Op mijn vraag wat ze nodig hadden om wel iets te doen, zeiden ze: ‘Dat we zien dat anderen ook iets doen.’ De bewoners vonden het fijn dat de gemeente dit initiatief had genomen en dat er aandacht voor hen was. Het hielp dat ze hun verhaal kwijt konden en er geluisterd werd. Een aantal bewoners nam contact op met de gemeente en woningbouwvereniging en die kwamen in actie. Er werden concrete afspraken gemaakt. Gemeente en bewoners besloten dat een bijeenkomst nu niet nodig was.” Ook hier was verbinding en echt in gesprek gaan voldoende.

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.