Eigen Kracht-coördinator worden

Eigen Kracht-conferenties worden georganiseerd door Eigen Kracht-coördinatoren. Burgers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een aantal keer per jaar deze taak uitvoeren. Eigen Kracht-coördinatoren zetten zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid in voor anderen.

Onafhankelijk
Een Eigen Kracht-coördinator heeft een onafhankelijke positie en is daarom niet in dienst van of op een andere manier verbonden aan een beslissingsbevoegde of hulpverlenende instantie. Hij of zij bemoeit zich niet met de inhoud van de situatie en heeft geen belangen bij de inhoud van een (familiegroeps)plan. Een Eigen Kracht-coördinator is iemand die zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid wil inzetten en is verbonden aan de Eigen Kracht Centrale. Hij of zij werkt op contractbasis en ontvangt per conferentie een vergoeding.

Gevarieerd bestand
De Eigen Kracht-coördinator verleent geen hulp. Zijn of haar taak is alleen het organiseren van een Eigen Kracht-conferentie, in nauwe samenwerking met de hoofdpersoon van de conferentie. Mensen die een Eigen Kracht-conferentie aanvragen, kunnen speciefieke wensen aangeven ten aanzien van de Eigen Kracht-coördinator (culturele achtergrond, taal, man of vrouw, etc.). Op dit moment zijn er zo’n 250 Eigen Kracht-coördinatoren beschikbaar. Zij spreken samen meer dan 65 talen/dialecten.

Training
De Eigen Kracht Centrale verzorgt de training van Eigen Kracht-coördinatoren. Deze bestaat uit zes dagen, in twee blokken van drie dagen. Tussen de blokken organiseert de coördinator twee Eigen Kracht-conferenties. De kosten voor de training worden ingehouden op de vergoeding na het organiseren van de eerste Eigen Kracht-conferenties.

Ook Eigen Kracht-coördinator worden?
Wanneer wij in uw regio op zoek zijn naar Eigen Kracht-coördinatoren dan publiceren wij dat in onze nieuwsbrief. Nadere informatie over het profiel van de Eigen Kracht-coördinator is te vinden in de folder Eigen Kracht-coördinator: Iets voor u? en in het document Nut en noodzaak van de onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator.
Voor een impressie van de training voor Eigen Kracht-coördinatoren kunt u onderstaande film bekijken.