Eigen Kracht-coördinatoren gezocht

De Eigen Kracht Centrale is op zoek naar Eigen Kracht-coördinatoren. In juni 2024 is er een driedaagse training voor nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren. De training vindt plaats in Amersfoort op vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en vrijdag 21 juni. Om te starten als Eigen Kracht-coördinator is het van belang om alle data mee te doen met de training. In diverse regio’s boven de rivieren is er ruimte voor nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren vanaf 23 jaar. Om het bestand met Eigen Kracht-coördinatoren voldoende breed te houden, worden mensen met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond extra uitgenodigd de training te volgen.

Wilt u van grote betekenis zijn?
Bent u goed in luisteren en organiseren, mensen met elkaar verbinden en regie te laten bij degene om wie het gaat? Heeft u tijd en ruimte om naast uw dagelijkse taken een aantal keer per jaar van grote betekenis te zijn voor medeburgers in de knel? Doe dan mee met de training en word Eigen Kracht-coördinator! Eigen Kracht-coördinatoren zetten zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid in voor anderen, door het organiseren van Eigen Kracht-conferenties.

Aansluiten bij vraag
Personen en gezinnen die met behulp van een Eigen Kracht-conferentie een plan gaan maken, geven zelf een voorkeur aan voor een Eigen Kracht-coördinator. Taal, achtergrond, cultuur, leeftijd spelen daarbij een rol. Om die reden streeft de Eigen Kracht Centrale ernaar dat de Eigen Kracht-coördinatoren een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving en van de aanvragers van Eigen Kracht-conferenties. Om die reden is aanvulling gewenst boven de rivieren en worden mensen met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond extra uitgenodigd de training te volgen.

Training
De training bestaat uit drie dagen met een verdieping van nog eens drie dagen. Na de eerste drie dagen organiseert de Eigen Kracht-coördinator twee Eigen Kracht-conferenties. Daarna volgt de verdiepingstraining. De kosten voor de training worden ingehouden op de vergoeding die de coördinator ontvangt na het organiseren van een Eigen Kracht-conferentie.

Reageren
Bent u geïnteresseerd in het ondersteunen van mensen bij het bijeenbrengen van familie, vrienden en belangrijke informatie voor het maken van hun eigen hulp- of toekomstplan? Herkent u zichzelf in het bovenstaande én kunt u op de genoemde data aanwezig zijn? Stuur dan per e-mail een korte motivatiebrief (maximaal half A4) met c.v. naar marjantuinbeek@eigen-kracht.nl. U wordt vervolgens gebeld door één van de trainers, Monieke Bennink. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u haar bellen 06 – 10 90 91 93.

 

Lees meer over de rol en het profiel van de Eigen Kracht-coördinator