Jaarcijfers 2021 tevredenheid en kenmerken Eigen Kracht-conferenties

Het rapport met jaarcijfers over alle Eigen Kracht-conferenties in 2021 is verschenen. Het gaat hierbij om cijfers rondom tevredenheid van deelnemers en kenmerken van de bijeenkomsten.

Tijdens de coronalockdowns gingen de conferenties gewoon door. Veel voorbereidingen vonden digitaal plaats en een deel van de bijeenkomsten was online. De getalsmatig belangrijkste redenen voor een aanvraag zijn (echt)scheiding en psychiatrische problematiek. De Eigen Kracht-conferenties gaan over opvoeding, gewenste woonplek, relatie en omgangsregelingen. Bij 85% van de aanmeldingen is een plan gemaakt.

Door regiomanagers en Eigen Kracht-coördinatoren wordt vier tot zes weken na de Eigen Kracht-conferentie contact opgenomen met aanmelders en familieleden over de uitvoering van het plan. Het overgrote deel van de reacties laat zien dat men tevreden is over de uitvoering van de afspraken.

Meer cijfers en kenmerken leest u in het jaarrapport.