Jaarcijfers 2022 tevredenheid en kenmerken Eigen Kracht-conferenties

Het rapport met de jaarcijfers over alle Eigen Kracht-conferenties uit 2022 is verschenen. Het gaat hierbij om de cijfers rondom tevredenheid van deelnemers en kenmerken van de bijeenkomsten.

In dit jaarrapport komen de belangrijkste onderwerpen rondom de Eigen Kracht- conferenties aan bod. Het gaat daarbij om de resultaten van het zogenaamde registratiebestand (hoofdstuk 2) en om de tevredenheid van minderjarige hoofdpersonen, volwassen hoofdpersonen en beroepskrachten (hoofdstukken 3, 4 en 5). In hoodstuk 6 staat een kort overzicht van de resultaten van de follow-up oftewel hoe Eigen Kracht-coòˆrdinatoren aangeven in hoeverre het plan ook na enige tijd conform de afspraken wordt uitgevoerd.

In het kader van het 20-jarig bestaan van de Eigen Kracht Centrale in Nederland is in 2022 met tien Eigen Kracht-coòˆrdinatoren een telefonisch interview gehouden. Onder meer is gevraagd naar hoe men bij Eigen Kracht betrokken is geraakt, welke successen men ervaart, welke knelpunten men tegenkomt en naar suggesties om Eigen Kracht te versterken.

Meer cijfers en kenmerken leest u in het jaarrapport.