Nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren gezocht

Na de zomer is er weer een driedaagse training voor nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren. De data zijn 28, 29 september en 4 oktober ’19. Alle Eigen Kracht-conferenties worden georganiseerd door Eigen Kracht-coördinatoren. Deze mensen zetten zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid in voor anderen. Ze organiseren enkele malen per jaar Eigen Kracht-conferenties naast hun dagelijkse bezigheden.

Aansluiten bij vraag
De personen en gezinnen die met behulp van een Eigen Kracht-conferentie een plan gaan maken, geven zelf een voorkeur aan voor een Eigen Kracht-coördinator. Taal, achtergrond, cultuur, leeftijd spelen daarbij een rol. Om die reden streeft de Eigen Kracht Centrale ernaar dat de Eigen Kracht-coördinatoren een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving en van de aanvragers van Eigen Kracht-conferenties. Op dit moment zoeken we in diverse regio’s naar mannelijke Eigen Kracht-coördinatoren van alle leeftijden en achtergronden.

Vergoeding
Een Eigen Kracht-coördinator heeft een onafhankelijke positie en is niet werkzaam als hulpverlener of bij een hulpverlenende organisatie. Hij of zij bemoeit zich niet met de inhoud van de situatie en heeft geen belangen bij de inhoud van een plan. Een Eigen Kracht-coördinator is verbonden aan de Eigen Kracht Centrale. Tegenover deze inzet staat een vergoeding per conferentie. De Eigen Kracht-coördinator verleent geen hulp. Zijn of haar taak is alleen het organiseren van een Eigen Kracht-conferentie, in nauwe samenwerking met degene(n) voor wie een plan nodig is.

Training
De training bestaat uit drie dagen met een verdieping van nog eens drie dagen. Na de eerste drie dagen organiseert de Eigen Kracht-coördinator twee Eigen Kracht-conferenties. Daarna volgt de verdiepingstraining. De kosten voor de training worden ingehouden op de vergoeding die de coördinator ontvangt na het organiseren van een Eigen Kracht-conferentie.

Reageren
Bent u geïnteresseerd in het ondersteunen van mensen in het bijeenbrengen van familie, vrienden en belangrijke informatie ten behoeve van het maken van hun eigen toekomstplan? Herkent u zichzelf in het bovenstaande én kunt u op de genoemde data aanwezig zijn? Stuur dan per e-mail een korte motivatiebrief (maximaal half A4) met c.v. naar marjantuinbeek@eigen-kracht.nl. U wordt vervolgens gebeld door een regiomanager.

Meer informatie over de rol en het profiel van de Eigen Kracht-coördinator