Onderzoek naar besluitvorming door families

Zorgt de inzet van familienetwerkberaden voor een betere bescherming van kinderen en jongeren die onder toezicht gesteld zijn en door welke kenmerken wordt dit beïnvloed? De afgelopen twee jaar deden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderzoek om deze vraag te beantwoorden in opdracht van het WODC, afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op 23 mei ’16 werden de resultaten gepresenteerd in Amsterdam. Het onderzoek en een samenvatting ervan zijn te vinden op de website van het WODC.

Het onderzoek bevat een literatuuronderzoek (deel I) en een praktijkonderzoek (delen II, III, IV en V). De resultaten hebben betrekking op vijf verschillende vormen van netwerkberaad. Vormen die in de praktijk nogal van elkaar verschillen. Als je slechts de conclusies leest, lijken de resultaten mager. Uit het onderzoek is echter veel meer te halen dan wat terugkomt in de conclusies. Wat de onderzoekers hebben ontdekt over Eigen Kracht-conferenties, bevestigt wat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen. Lees hier de analyse van wat het onderzoek precies zegt over Eigen Kracht-conferenties.

Tabel resultaten kwalitatief onderzoek (pdf)
Tabel resultaten deelstudie V (pdf)