Tevredenheid en kenmerken Eigen Kracht-conferenties 2020

Het rapport met jaarcijfers over alle Eigen Kracht-conferenties in 2020 is verschenen. Het gaat hierbij om cijfers rondom tevredenheid van deelnemers en kenmerken van de bijeenkomsten.

Ondanks corona gingen de conferenties gewoon door. Veel voorbereidingen vonden digitaal plaats en een deel van de bijeenkomsten was online. In totaal leidde 82% van alle aanmeldingen tot een plan met afspraken.

Overbelasting en echtscheiding zijn veelgenoemde redenen voor een conferentie. Wat opvalt is dat in 2020 psychische problematiek veel genoemd wordt als reden voor een aanvraag. Mensen voor wie de conferentie is gehouden, familieleden, vrienden en professionals zijn over het algemeen zeer tevreden over Eigen Kracht-coördinator, de planbijeenkomst en het plan met als gemiddelde cijfer een 8. Er kwamen gemiddeld 9,2 mensen naar de bijeenkomst. De kortste tijd tussen aanmelding en bijeenkomst waar een plan is gemaakt, was vier dagen.

Meer cijfers en kenmerken leest u in het jaarrapport.