Bewijsvoering

Twee dingen worden duidelijk uit de meer dan zestig onderzoeken die in Nederland zijn gedaan. Bij bijna iedereen in bijna alle situaties isĀ eigen regie bij besluitvorming mogelijk. En het netwerk (hoe klein ook) bij die besluitvorming betrekken vergroot het positieve resultaat. Terwijl in veel gevallen buitenstaanders daar vooraf over twijfelden.

Onafhankelijk
De stichting Eigen Kracht Centrale hecht aan onafhankelijkheid. Niet alleen bij besluitvorming door mensen zelf, maar ook bij het doen van onderzoek. De onderzoeken naar (de werking) en kwaliteit van Eigen Kracht-conferenties is daarom altijd gedaan door externe onderzoekbureaus. De opdrachtgevers zijn divers. Soms geeft de stichting zelf een opdracht, soms is dat een gemeente, een organisatie of een samenwerkingsverband.

Een overzicht van alle onderzoeken t/m 2023 vindt u in deze lijst (pdf). Mist u iets of wilt u onderzoeksresultaten inzien? Stuur dan een e-mail naar info@eigen-kracht.nl.

Internationaal onderzoek
Wereldwijd is veel onderzoek gedaan naar het maken van plannen door betrokkenen zelf met hun kring van familie en bekenden.