“Ik ben verrast over hoe mijn cliënt en haar gezin ten goede veranderd zijn. Ik zie goede stappen vooruit.”

Geen concurrentie hulpverlening, maar aanvulling

“Bij de Eigen Kracht-conferenties die ik als Eigen Kracht-coördinator voorbereid, kom ik regelmatig hulpverleners tegen die voor het eerst een conferentie meemaken. Vaak ervaar ik in het begin weerstand bij hen.

In een persoonlijk gesprek leg ik uit wat mijn rol is ten aanzien van de hoofdpersoon van de Eigen Kracht-conferentie. Daarbij zeg ik nadrukkelijk dat ik geen hulpverlener ben en dat hun specialisme belangrijk is en blijft voor hun cliënt. Mijn werk is het facilitair meelopen met de hoofdpersoon om zijn of haar vraag te formuleren, zijn netwerk bij elkaar te brengen om mee te denken over oplossingen en om hen te ondersteunen bij het op papier zetten van het plan. Wat na zo’n gesprek vaak door de hulpverlener wordt gezegd: “Ik ben blij dat ik gewoon nog wat te zeggen houd.”

De weerstand is dan verdwenen. Eén keer hield een gezinsvoogd vraagtekens tot en met de Eigen Kracht-conferentie. Toen ik haar vier weken later sprak om te horen hoe het gaat met de uitvoering van het plan, vertelde ze: “Ik ben verrast over hoe mijn cliënt en haar gezin ten goede veranderd zijn. Ik zie goede stappen vooruit.” Ze voegde er aan toe dat ze achteraf ongelooflijk blij was met het werk van de Eigen Kracht Centrale.

Wat maakt het werk van een coördinator van de Eigen Kracht Centrale aanvullend?

  • Een Eigen Kracht-coördinator staat blanco tegenover een hoofdpersoon, heeft geen verleden met hem of haar en ook geen vragen in de toekomst;
  • Met een samen opgestelde open vraag van de hoofdpersoon wordt mensen in het netwerk gevraagd of zij willen meedenken over oplossingen;
  • Dat er een probleem speelt, weet meestal iedereen wel, maar omdat de meeste mensen daar niet zo makkelijk over praten, blijft het een ‘geheim’. Dat wordt nu doorbroken en er kan over gesproken worden;
  • Iedere deelnemer aan de Eigen Kracht-conferentie, professioneel of uit het netwerk, wordt persoonlijk door de Eigen Kracht-coördinator bezocht om de praktische gang van zaken uit te leggen en om vragen te beantwoorden. Ook komen uit zo’n bezoek vaak weer nieuwe namen van mensen die ook belangrijk zijn voor de hoofdpersoon. Zo wordt het netwerk compleet;
  • Tijdens het informatieve deel van de Eigen Kracht-conferentie ontmoeten professionals en het netwerk elkaar. Deelnemers geven vaak aan dat zij zo een completer en beter beeld krijgen;
  • Alle deelnemers krijgen dezelfde informatie over de problematiek en kunnen over en weer vragen stellen.

Het bovenstaande vraagt tijd die wij als Eigen Kracht-coördinatoren er graag in steken. Dat is onze rol! Professionals vertellen na afloop dikwijls dat zij hiervoor geen uren hebben, maar dat ze blij verrast zijn met de nieuwe opening die het hen geeft.”

 

tekst: Stien Welbie, echtgenote, moeder, oma, vrijwilliger luisterlijn en gepensioneerd kantoormedewerker verkoop. Eigen Kracht-coördinator sinds 2010.

* dit blog is geschreven en eerder verschenen in 2015

 

Ook interesse in deze rol? In september ’19 start weer een training voor nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren.