Geduld en vertrouwen geven

Deze week verscheen het rapport met jaarcijfers over de Eigen Kracht-conferenties in 2019. Van alle gestarte Eigen Kracht-conferenties eindigde 91,4% met een plan. De conferenties gingen in 80% (ook) over minderjarige hoofdpersonen, de overige 20% betrof alleen meerderjarigen. Driekwart van de aanmeldingen kwam via professionele organisaties (vooral jeugdbescherming), de overige aanmeldingen van mensen zelf of netwerk. De onderwerpen in de conferenties hadden vooral betrekking op echtscheiding, opvoeding, gewenste woonplek, overbelasting, verbeteren relaties en omgangsregelingen. Gemiddeld kwamen er 10,2 personen. De tevredenheid is hoog: kinderen, volwassenen en professionals geven gemiddeld een 8,2 aan bijeenkomst, plan en Eigen Kracht-coördinator. Samenwerking tussen alle betrokkenen blijkt van groot belang. Een casemanager deelde een voorbeeld van een gezin waarbij het na echtscheiding misging en de zorgen groot waren.

Twijfel
Ze vertelt: “Ik begeleidde het gezin al jaren en kende daarom ook hun vele krachten. Een tijd na de scheiding ging het met de moeder en vijf dochters steeds slechter. De oudste dochter gebruikte drugs, twee dochters spijbelden vaak en de moeder raakte depressief, waardoor ze minder goed voor de kinderen zorgde. Ik legde mijn zorgen voor aan Veilig Thuis en mijn gedragswetenschapper en de boodschap was: ‘Doe melding voor onderzoek.’ Ik twijfelde, omdat ik weet wat er dan gebeurt en ik zag nog zoveel mogelijkheden. Ik heb wel melding gedaan, maar tegelijkertijd een Eigen Kracht-conferentie aangevraagd en gezorgd dat het gezin de kans kreeg om een plan te maken. Er was veel netwerk: buurvrouw, opa, oma, vriendin, vader en zijn vriendin en via school.”

Hún afspraken
“Eerder hadden we vanuit Signs of Safety afspraken gemaakt, waarvan ik dacht dat dit ook hun afspraken waren. Maar zo hadden zij het niet ervaren. Ik zie achteraf dat ik sturend was en ze veel meer beïnvloedde dan ik in de gaten had. In de planbijeenkomst nam de buurvrouw de leiding en zorgde dat hun vragen centraal stonden: ‘hoe krijgt moeder rust, hoe zijn de kinderen veilig, hoe kunnen ze weer prettig samenleven?’ De afspraken die ze maakten, waren uiteindelijk bijna volledig gelijk aan de afspraken die we eerder maakten, maar nu waren het hún afspraken en was het netwerk erbij betrokken. Dat maakte een totaal verschil. Zij kregen de ruimte en hún stem werd serieus genomen.”

Verdragen
Als professional moet je verdragen dat ze het niet morgen hebben opgelost. Je moet geduld hebben en vertrouwen geven. En je realiseren dat het met onze afspraken ook niet meteen is opgelost. Veel veiligheidsinstrumenten bieden eigenlijk schijnveiligheid, maar we doen alsof het dan geregeld is. Onze protocollen zijn gericht op beheersing en gaan niet uit van vertrouwen. Ik heb ervaren dat je een ander gesprek krijgt als je vertrouwen geeft. We hebben nieuwe instrumenten nodig, met andere taal, waarbij we het netwerk een sterke positie geven. Dat is prima te verenigen met onze professionele richtlijnen.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.