“Het plan is praktisch, goed haalbaar en past echt bij ons.”

Jaarrapport 2022: meer huisvestingsvragen

Eind april is het jaarrapport uitgekomen over alle Eigen Kracht-conferenties in 2022. Onderdeel van het jaarrapport is onderzoek naar tevredenheid bij deelnemers. De tevredenheid van minderjarigen over de Eigen Kracht-conferentie scoort gemiddeld een 7,9. Over de Eigen Kracht-coördinator en het plan zijn de minderjarigen nog positiever: 8,4 en 8,6. Een van de kinderen zei: “Alles was bespreekbaar.” De volwassenen geven een 8,1 aan de bijeenkomst, 8,2 aan het plan en 8,5 aan de Eigen Kracht-coördinator. Een hoofdpersoon zegt hierover: “Het plan is praktisch, goed haalbaar en past echt bij ons.” Beroepskrachten geven gemiddeld 8,0 aan de bijeenkomst, 7,9 aan het plan en 8,5 aan de Eigen Kracht-coördinator.

Huisvestingsproblemen 
Verreweg de meeste beroepskrachten vinden het een goede beslissing geweest om een Eigen Kracht-conferentie aan te vragen (87% geheel en 11% gedeeltelijk). Een van hen zegt: “Dat alle partijen een terugkoppeling krijgen, dit zodat voor iedereen helder is wat de vervolgstappen zijn.” Bij 85% van alle aanmeldingen is een plan gemaakt. In 96% van die plannen staan afspraken om het plan na enige tijd te evalueren. De getalsmatig belangrijkste redenen om een Eigen Kracht-conferentie aan te vragen zijn (echt)scheiding, overbelaste ouders, huisvestingsproblemen en psychiatrische problematiek. Opvallend is dat de categorie ‘huisvestingsproblemen’ is toegenomen vergeleken bij eerdere jaren. Het gaan dan meestal om het vinden van een (geschikte) woonplek, bijvoorbeeld voor statushouders of na scheiding.

Onderhuur
Een voorbeeld hiervan is een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen. Sinds haar scheiding huurde ze onder en ze moest uit haar woning. Het lukte niet een andere woning te vinden. Ze had het gevoel door haar scheiding al te veel gevraagd te hebben van mensen en durfde niemand om hulp te vragen. Een Eigen Kracht-coördinator benaderde de mensen die belangrijk waren voor haar en haar kinderen. Bijna iedereen was bereid om mee te denken. De coördinator: “In het eerste deel van de bijeenkomst vertelde iemand van de gemeente over mogelijkheden voor woningzoekenden. In het besloten deel maakten ze een plan. Ze zorgden voor woonruimte bij familie voor het eerste jaar. Ze regelden ook vervoer, zodat de kinderen op hun school konden blijven en opvang zodat de moeder haar baan kon behouden. Daarnaast zorgden ze voor leuke activiteiten in weekenden en vakanties. Twee vriendinnen helpen om alles te regelen voor inschrijving voor een eigen woning. De opluchting was enorm.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.