“Het mooie van deze Eigen Kracht-conferentie is dat alle partijen bij elkaar waren om te regelen dat ze in de woning van moeder kunnen blijven wonen en dat indicaties op elkaar worden afgestemd."

Kenmerken en tevredenheid Eigen Kracht-conferenties 2021

Deze week verscheen het jaarrapport over alle Eigen Kracht-conferenties van 2021. Enkele citaten: ‘Volwassen hoofdpersonen geven een 8,3 aan zowel de bijeenkomst als aan het plan. Minderjarigen geven de bijeenkomst een 7,6, de Eigen Kracht-coördinator een 8,2 en het plan een 8,3. Beroepskrachten geven de bijeenkomst een 7,9, het plan een 7,7. Alle volwassenen geven de Eigen Kracht-coördinator gemiddeld een 8,5.’ ‘De getalsmatig belangrijkste redenen voor een aanvraag zijn (echt)scheiding en psychiatrische problematiek. De conferenties gaan over opvoeding, gewenste woonplek, relatie en omgangsregelingen. Bij 85% van de aanmeldingen is een plan gemaakt.’

Follow-up 
In het rapport staat ook: ‘Door regiomanagers en coördinatoren wordt 4-6 weken na de conferentie contact opgenomen met aanmelders en familieleden over de uitvoering van het plan. Het overgrote deel van de reacties laat zien dat men ook dan tevreden is over de uitvoering van de afspraken. Slechts in enkele gevallen is sprake van duidelijke stagnatie. Soms is een vervolgconferentie nodig.’ Zoals voor een vader en zijn dochter van 8. De moeder is overleden na een kort ziekbed. De ouders waren gescheiden, het meisje woonde bij haar moeder. De ouders hadden goed contact. Het was voor het meisje belangrijk om thuis te blijven wonen, met haar vader, maar dat bleek niet zomaar te kunnen.

Vervolgconferentie 
Er was ook extra zorg nodig. De vader moest alles regelen naast zijn baan. Er kwam snel een kring bij elkaar: familie, vrienden en verschillende instanties. De betrokken professional zei na vier weken: “Het mooie van deze Eigen Kracht-conferentie is dat alle partijen bij elkaar waren om te regelen dat ze in de woning van moeder kunnen blijven wonen en dat indicaties op elkaar worden afgestemd. Het was me anders niet gelukt om zelf alle organisaties op één lijn te krijgen.” Familie en vrienden steunden de vader en maakten een plan om te zorgen dat alles liep. Daarmee was de basis geregeld. Maar toen de Eigen Kracht-coördinator na vier weken de vader en enkele familieleden belde, bleek dat oma, die een grote rol speelde in het plan, ziek was geworden. Daardoor moest het plan worden aangepast. We dachten mee hoe ze dat zelf konden aanpakken. Vaak kunnen mensen dan verder. Maar hier lukte dat niet door alles wat er speelde. De vader vroeg of de Eigen Kracht-coördinator een nieuwe bijeenkomst kon organiseren. De Eigen Kracht-coördinator heeft gevraagd wie er nu nodig waren om mee te denken, deze mensen voorbereid en uitgenodigd en deze kring heeft een plan gemaakt voor de wat langere termijn, met steun voor vader, dochter en oma.

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.