Plan om wachttijd te overbruggen

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS en 113 onderstreept het belang van samenwerking met naasten in het kader van suïcidepreventie. Hen in beeld krijgen en ondersteuning bieden in het actief meedenken over passende hulpverlening kan letterlijk levens redden.

De zorgprofessional hoeft echter niet de enige te zijn bij wie een naaste steun kan vinden, zeker niet in tijden van schaarste en wachttijden. Daarbij zit de grootste vraag van naasten vaak in een eigen steunsysteem buiten de ggz, waarbij ook aandacht is voor de naaste zelf.

De Eigen Kracht-conferentie is een manier om de persoon om wie het gaat, mensen uit het netwerk, belangrijke zorgprofessionals en noodzakelijke informatie samen te brengen zodat een goed plan gemaakt kan worden. Een plan dat de wachttijd tot de juiste zorg overbrugt en handvatten geeft om elkaar in deze spannende periode te ondersteunen.

Een overbruggingsplan maken met behulp van een Eigen Kracht-conferentie is mogelijk voor mensen met suïcidale gedachten en voor familie, vrienden en andere naasten. Zo kan er een plan op maat komen om de wachttijd tot de juiste behandeling te overbruggen en elkaar daarbij te ondersteunen. Iemand kan zelf de aanvraag doen of een naaste of zorgprofessional doet dit.  

 

Meer informatie over een Eigen Kracht-conferentie

Artikel in Tijdschrift voor Psychiatrie over onderzoek

Direct een aanvraag doen voor een Eigen Kracht-conferentie

Flyer De brug naar morgen: naasten in de zorgketen bij suïcidaliteit