Wijkteams

In de meeste gemeenten zijn sinds 2015 sociale wijkteams gevormd. Dichtbij burgers en alle professionals in één team zodat er niet meer langs elkaar heen wordt gewerkt. Voor de meeste wijkteams geldt: één gezin – één plan – één regisseur. De beleidsdoelen van de nieuwe wetgeving gaan over meer regie bij de burger en over het betrekken van familie en vrienden bij het vinden van oplossingen. Dat betekent dus voor wijkteams dat bij ‘één gezin – één plan – één regisseur’ het gezin samen met familie en vrienden zorg draagt voor het plan en daar de regie over voert. Als hulpverlener en als wijkteam sluit je daarop aan.

Grote kansen voor transformatie
Het wijkteam is in veel gevallen voor mensen het eerste contact als er een hulpvraag is. Daar kunnen grote transformatiestappen gezet worden. Het is een valkuil om direct op de inhoud in te gaan, terwijl juist op dat moment de betrokkenen op het spoor van het maken van een eigen hulpplan gezet kunnen worden. Werken met het plan van de mensen zelf zorgt voor draagvlak, meervoudige oplossingen en meer samenwerking. De situatie bespreken in het wijkteam en daar een hulpverleningsplan maken betekent geen regie bij de mensen om wie het gaat en geen oplossingen bedacht door de mensen die het vanuit persoonlijke betrokkenheid belangrijk vinden dat het goed gaat met deze persoon of dit gezin.

Coaching, workshop en meer
Lees ook de mogelijkheden die de Eigen Kracht Centrale aan sociale wijkteams kan bieden op het gebied van coaching, workshops, training of detachering, om te werken vanuit de visie van Eigen Kracht.