Hulpverleners

Werken met plannen die burgers zelf maken, vergt een andere manier van denken en werken binnen organisaties. Alleen de start is al compleet anders. Beginnen bij het plan dat iemand zelf maakt met familie en vrienden en de regie daar laten, dat is in veel situaties nieuw. Misschien niet altijd voor de individuele hulpverlener, maar de systemen waarin gewerkt wordt, zijn er nog niet of nauwelijks op ingericht.

Duurzame samenwerking
Het werken vanuit de visie van Eigen Kracht en het werken met plannen uit Eigen Kracht-conferenties geeft hulpverleners en andere professionals de mogelijkheid om meer werk op maat te leveren, in minder tijd. Het nadenken over oplossingen wordt immers gedaan door meer mensen met veel meer kennis over (het leven van) de mensen om wie het gaat. Daarop aansluiten levert duurzame samenwerking op.

Duurzame transformatie
De stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt organisaties en professionals in dit nieuwe werken. Daarbij wordt altijd in overleg gekozen voor de manier waarop. Dat kan een training zijn, coaching-on-the-job, meedenken over het inrichten van werkprocessen of tijdelijke detachering. De regiomanagers van de Eigen Kracht Centrale geven bij een Eigen Kracht-conferentie de betrokken professionals tips en handvatten voor het uitvoeren van het plan. De valkuil om tijdens de uitvoering van het plan terug te vallen in oude gewoontes geldt voor alle betrokkenen. Transformatie is pas een feit als ook dan consequent wordt uitgegaan van het groter maken van de kring van mensen die kunnen meedenken over de veranderde situatie en waarbij regie over oplossingen bij de mensen zelf blijft. Er kan dan ook te allen tijde contact met de regiomanagers worden opgenomen, ook als de conferentie alweer een tijd geleden is. Hetzelfde geldt voor contact met de trainers: wie ooit een training of coachingstraject heeft gevolgd is altijd welkom om te bellen met vragen.