Voordelen inzet Eigen Kracht-conferenties

Het besluitvormingsmodel Eigen Kracht-conferentie is ruim 15 jaar veelvuldig onderzocht. Daaruit blijkt dat besluitvorming door alle betrokkenen vele voordelen kent. Essentieel daarbij is de rol van een onafhankelijke burgercoördinator en besloten tijd voor mensen om hun eigen plan te maken. Andere voordelen:

  • Mensen maken samen met hun netwerk (familie, vrienden, bekenden) een plan met oplossingen voor hun problemen of kwesties;

Lees ook wat Eigen Kracht nìet is.