Na de Eigen Kracht-conferentie

Na de Eigen Kracht-conferentie
Het resultaat van een Eigen Kracht-conferentie is een familiegroepsplan. Het echte werk begint dus na de conferentie. Dan gaan alle betrokkenen aan de slag om het plan uit te voeren en tot een succes te maken. Middelen die kunnen helpen om met elkaar contact te houden over het plan zijn bijvoorbeeld Whatsapp of een besloten Facebook-pagina.

Hulpverlening
De Eigen Kracht-coördinator belt na vier weken om te horen hoe het gaat met de uitvoering. Zijn of haar taak zit er vervolgens op. Dat geldt niet voor hulpverleners die bij de uitvoering van het plan zijn betrokken. Soms zijn hulpverleners al betrokken vóór de Eigen Kracht-conferentie, soms pas erna. Voor hulpverleners is het belangrijk om te weten welk aandeel zij hebben in het totale plan. Alleen op deze wijze kunnen zij optimaal hulp verlenen.

Evaluatiemoment
In het plan staat ook vermeld wanneer men weer bij elkaar komt om te bespreken of alles goed verloopt. Het kan natuurlijk gebeuren dat een situatie zo verandert dat het plan niet meer klopt of dat er tegenslagen zijn, waardoor het niet gemakkelijk is om vol te houden. Daarom is altijd een evaluatiemoment in het plan opgenomen en is bij voorbaat afgesproken wat er moet gebeuren als het anders loopt dan verwacht. Deze afspraken vergroten de kans op slagen. Soms verandert een situatie dusdanig dat een nieuwe Eigen Kracht-conferentie wordt belegd. Dat regelen de betrokkenen meestal zelf. Ze weten nu hoe het werkt!