Praktische informatie over de Eigen Kracht-conferentie

Kosten

De kosten van Eigen Kracht-conferenties bedragen ongeveer tussen € 2.000,- (conferenties bij leervragen) en € 4.500,- (conferenties voor een groep, wijk of buurt). Hiervoor gaat een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator (deze is niet in dienst bij de Eigen Kracht Centrale, overheid of hulpverleningsinstelling) aan de slag. De ene conferentie vraagt meer voorbereidingstijd dan de andere. Gemiddeld gaat het om circa 32 uur per Eigen Kracht-conferentie.

De Eigen Kracht Centrale zorgt daarnaast voor de training van de Eigen Kracht-coördinatoren, coaching van de coördinatoren, allerlei praktische zaken voor de Eigen Kracht-coördinator (telefoon, e-mail, ondersteuning, administratie), de materialen voor de conferentie en alle contacten met overheid en hulpverleners om uit te leggen wat het werken vanuit de Eigen Kracht-visie betekent.

Overeenkomst
Voor aanvang van de inzet van Eigen Kracht-conferenties worden schriftelijk afspraken vastgelegd over onder andere de hoogte van het budget en de wijze van facturering. In de overeenkomst kunnen ook afspraken worden vastgelegd over contactmomenten tussen de Eigen Kracht Centrale en de afnemer, over volumekortingen, rapportagemogelijkheden of andere bijzonderheden.