Beschrijving proces Eigen Kracht-conferentie

De Eigen Kracht-conferentie in negen stappen

De voorbereiding

  1. De professional stelt de klant een conferentie voor en verzorgt de aanvraag of iemand benadert zelf rechtstreeks de Eigen Kracht Centrale. Als iemand eerst meer informatie wil om te kunnen besluiten, komt een Eigen Kracht-coördinator thuis om te informeren en vragen te beantwoorden.
  2. Zegt iemand ‘ja’ tegen een conferentie, dan neemt diegene zelf of zijn hulpverlener contact op met de Eigen Kracht Centrale. Degene om wie het gaat vult een aanmeldingsformulier in.
  3. De regiomanager zoekt een Eigen Kracht-coördinator die past bij de wensen (geslacht,  achtergrond, cultuur, taal, etc.) van de persoon voor wie de conferentie is. De coördinator neemt contact op met die persoon. Vervolgens maken ze samen een overzicht van wie (familie, vrienden en andere bekenden) er kunnen meedenken tijdens de conferentie. De Eigen Kracht-coördinator kijkt hoe de kring van mensen zo groot mogelijk kan worden. Ook als iemand aangeeft geen netwerk te hebben, is bijna altijd toch wel een aantal mensen betrokken.
  4. De Eigen Kracht-coördinator geeft iedereen persoonlijk uitleg over de conferentie. De coördinator vraagt of informatie van professionals of instanties nodig is om een plan te kunnen maken. Ook wordt iedereen gevraagd of er nog meer mensen zijn die het belangrijk vinden dat het goed gaat met de hoofdpersoon en willen meedenken. De betrokkenen bepalen met elkaar op welke dag en waar de bijeenkomst plaatsvindt.

De Eigen Kracht-conferentie

  1. De Eigen Kracht-coördinator heet iedereen welkom tijdens de conferentie en vertelt wat er gaat gebeuren. Professionals, indien aanwezig, geven informatie over de huidige situatie of over hulpmogelijkheden. Iedereen krijgt dezelfde informatie en kan vragen stellen.
  2. Coördinator en professionals gaan naar een andere ruimte. Het netwerk (familie, vrienden, etc.) heeft een besloten tijd samen, waarin ze komen tot een plan. Dit duurt zo lang als nodig is (geen vaste eindtijd). Eten en drinken is aanwezig. Zij beslissen met elkaar wat er nu het beste kan gebeuren om de problemen op te lossen. Iedereen moet het eens zijn met het plan. Ze beslissen wie wat doet, welke hulp eventueel van buiten moet komen en wanneer ze weer bij elkaar komen om de voortgang te bespreken of om het plan bij te stellen.
  3. Het plan wordt opgeschreven. Als het af is komt de Eigen Kracht-coördinator terug. Deze loopt het plan met de aanwezigen na om te kijken of iedereen duidelijk weet wie wat wanneer doet. De professional krijgt te horen wat het plan inhoudt. In situaties waar ingrijpen door overheid of instanties dreigt, controleert de professional of het plan wettig en veilig is. De coördinator zet het plan op papier en zorgt ervoor dat alle deelnemers een exemplaar krijgen. Daarin staat ook wie bij elkaar komen om te bespreken of het plan goed werkt.

De uitvoering van het plan

  1. De betrokken voeren het plan uit. Vier weken na de conferentie belt de Eigen Kracht-coördinator om te vragen hoe het gaat met de uitvoering. Zijn of haar taak zit er vervolgens op. Dat geldt niet voor professionals die bij de uitvoering van het plan zijn betrokken. Soms zijn hulpverleners al betrokken vóór de Eigen Kracht-conferentie, soms pas erna. Voor hulpverleners is het belangrijk om te weten welk aandeel zij hebben in het totale plan.

Een plan en dan…

  1. Als de taak van de Eigen Kracht-coördinator er na de conferentie op zit, begint voor de betrokkenen het echte werk: het plan uitvoeren. Iedere familie- of vriendenkring doet dat op zijn eigen manier. Belangrijk is om al in het plan met elkaar af te spreken wie wat wanneer doet, hoe je elkaar op de hoogte houdt en wat je doet als er iets verandert waardoor het plan moet worden aangepast.Mensen kunnen over het algemeen prima met elkaar hun plan uitvoeren. Elkaar blijven herinneren aan de soms nieuwe manier van communiceren met elkaar helpt daarbij. Gaat er iets niet goed? Dan kom je weer bij elkaar.Hetzelfde geldt voor betrokken hulpverleners. De regie laten bij de mensen om wie het gaat, betekent dat hun plan leidend is en er bij veranderingen opnieuw een beroep gedaan wordt op de denkkracht en het oplossingsvermogen van de mensen zelf. Toch hulp nodig tijdens de uitvoering van het plan? Contact hierover opnemen met de regiomanager kan altijd. Als de situatie dreigt vast te lopen, kan een vervolgconferentie uitkomst bieden. De Eigen Kracht-coördinator zal dan opnieuw ondersteunen bij de organisatie van de bijeenkomst. In de meeste gevallen weten de betrokkenen echter inmiddels zelf hoe ze dit kunnen organiseren en is een herinnering aan dit proces voldoende om weer verder te komen.