Erkenning

Voor het werk van de Eigen Kracht Centrale is veel erkenning. Dit uit zich onder meer in erkenning door collega’s in binnen- en buitenland. Onze medewerkers worden geregeld uitgenodigd om wereldwijd workshops, lezingen en trainingen te geven.

Onderscheidingen en prijzen
Ook heeft de Eigen Kracht Centrale erkenning ontvangen in de vorm van diverse nominaties, onderscheidingen en prijzen:

  • Radicale Vernieuwer, op het initiatief van Kennisland en Vrij Nederland (2013)
  • Case van het jaar, Case Managementgroep (2008)
  • Nominatie Maatschappelijk Ondernemer van het jaar (2007)
  • Nominatie voor Altijd Onderweg-prijs, Landelijke Stichting Zwerfjongeren (2006)
  • Nominatie Nationale Jeugdzorgprijs (2005)
  • Lustrumprijs, Vereniging Ortho-Agogische Activiteiten (2003)
  • Pioniersonderscheiding voor de meest aansprekende vernieuwing, IKON (2003)
  • Simon Slootenprijs, voor het meest vernieuwende project in de jeugdzorg (2002)
  • Eervolle vermelding in het kader van de Hein Roethofprijs (2001)

Rob van Pagée, oud-bestuurder van de Eigen Kracht Centrale, heeft bij zijn terugtreden op 4 oktober 2012 een onderscheiding ontvangen. Hij is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, deels voor zijn belangrijke pionierswerk voor de Eigen Kracht Centrale.