Samenwerkingen

De stichting Eigen Kracht Centrale werkt zoveel mogelijk samen met anderen. Ook hier geldt: betrek iedereen die het belangrijk vindt dat mensen zelf, met de mensen om hen heen een plan maken om hun situatie te verbeteren.

Samenwerken doen we onder meer met: