Ontstaan van Eigen Kracht Centrale

De stichting Eigen Kracht Centrale zet zich in voor een samenleving waar iedereen deel van uitmaakt, ook mensen bij wie het tegenzit. Door zeggenschap over oplossingen bij de mensen te laten waar het om gaat en door het betrekken van familie, vrienden en andere bekenden bij het bedenken van oplossingen voor de situatie.

Besluiten nemen
Een plan maken in eigen kring komt al eeuwenlang overal ter wereld voor. Twee belangrijke bewegingen tijdens de vorige eeuw hebben geleid tot het besluitvormingsmodel dat een concrete invulling is van onze visie, de Eigen Kracht-conferentie. Die bewegingen zijn de Family Group Conference en het herstelgericht werken.

Family Group Conference
De Family Group Conference (FGC) werd in de jaren ’80 ontwikkeld in Nieuw-Zeeland en is daar onderdeel van hun Jeugdwet. Wereldwijd vond de FGC navolging, ook in Nederland. Eind jaren ‘90 startten een aantal vooruitstrevende jeugdzorgmedewerkers met de invoering van het model in Nederland. In 2000 vond de eerste Eigen Kracht-conferentie plaats in ons land.

Herstelgericht werken
Herstelgericht werken stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw, toen in de VS en Canada voor het eerst werd bemiddeld tussen daders en slachtoffers van misdaden. Bij herstelgericht werken komen alle betrokkenen van een incident bijeen om een gezamenlijk plan te maken. Hierbij wordt rechtgedaan aan alle partijen.

Herstelgericht werken

Niet alleen binnen jeugdzorg
De FGC-principes en het herstelgericht werken zijn in Nederland opgenomen in een nieuw model: de Eigen Kracht-conferentie. Al snel zijn conferenties ook buiten jeugdzorg ingezet. Behoud van zeggenschap en regie van mensen over hun eigen leven en het betrekken van iedereen die het belangrijk vindt dat het goed met deze personen gaat, zijn hierbij essentiële uitgangspunten. Inmiddels heeft de Eigen Kracht Centrale meer dan 10.000 Eigen Kracht-conferenties georganiseerd en is ze met de brede toepassing van conferenties leidend in de wereld.