Missie en visie

De stichting werkt aan een samenleving waarin mensen de regie hebben over hun eigen leven en hun eigen beslissingen nemen. Ook als het tegenzit en zij in contact komen met overheden en (hulpverlenings)organisaties. Dit vraagt om een kanteling in het denken en doen van burgers, overheden en organisaties. Burgers en hun kring van familie, vrienden en andere bekenden, hebben altijd het eerste recht om, zonder bemoeienis van buitenaf, zelf oplossingen te bedenken en een toekomstplan te maken. Gemeenten en organisaties geven hen die ruimte en bieden ondersteuning in waar mensen om vragen. De Eigen Kracht Centrale zet zich in om deze denkwijze in de samenleving te verankeren.

Samenwerking en verbinding
Wereldwijd en zeker ook in Nederland is er veel kennis en ervaring over hoe je stappen kunt zetten naar zo’n samenleving. Door samenwerking en gesprekken met mensen zelf, met organisaties en overheid. Al sinds 2000 is het de onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator die het proces van besluitvorming ondersteunt. Die onafhankelijke positie is noodzakelijk om een verbinding te kunnen maken tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld van organisaties en overheden.

Inmiddels hebben zo’n 125.000 mensen gezamenlijk toekomstplannen gemaakt. Deze plannen zijn vanaf het begin gevolgd door onderzoek. Al even lang is de stichting in gesprek met organisaties en gemeenten over hoe zij in hun dagelijks werk ruimte kunnen geven aan mensen en hun eigen oplossingen.

Het fundament onder de visie van Eigen Kracht is gebaseerd op drie belangrijke principes:

  • Diversiteit (er is niet één waarheid)
  • Insluiten/verbinden (niemand uitsluiten)
  • Eigenaarschap (niet over anderen beslissen)

Alle activiteiten zijn geënt op deze principes en worden hieraan getoetst.

Mythes over Eigen Kracht
Gelukkig wordt de visie door steeds meer mensen ondersteund. Toch blijkt het voor de systeemwereld van organisaties en overheden lastig om te vertrouwen op de kracht van mensen zelf. Onderzoek naar de tien veelgehoorde bezwaren van hulpverleners leverde het lijstje ‘Tien mythes over de Eigen Kracht-conferentie’ op. In de praktijk blijken dit vooroordelen te zijn.

180 graden, over de visie van Eigen Kracht (Engels ondertiteld)