Statuten en jaarverslagen

De stichting Eigen kracht Centrale is opgericht in 2002, twee jaar na de eerste Eigen kracht-conferentie, die werd georganiseerd vanuit de stichting Op Kleine Schaal. Bekijk hier de statuten.

Het bestuursverslag van de Eigen Kracht Centrale geeft een overzicht van ontwikkelingen en projecten per jaar. U leest ook wat de speerpunten zijn voor het komende jaar.

In de verslagen zijn de belangrijkste jaarcijfers opgenomen. Het financiële jaarverslag is op te vragen bij onze financiële administratie: administratie@eigen-kracht.nl.

Bestuursverslag 2022
Jaarrekening 2022