Justitie

Het bijeenbrengen van alle mensen die betrokken zijn bij iemand of bij een situatie, en met elkaar nadenken over oplossingen en herstel, is ook zinvol als het gaat om een misdrijf of wandaad. En ook wanneer justitie eraan te pas komt. De allereerste Eigen Kracht-conferentie in 2000 was een conferentie voor een situatie waar herstel nodig was. Iedereen die betrokken en geschrokken was, kwam bijeen om volgens een vast script gevoelens en gedachten te uiten en daarna met elkaar te werken aan een herstelplan.

Betrokken en geschrokken
De positie van slachtoffers wordt tegenwoordig steeds nadrukkelijker meegewogen door justitie. In veel situaties krijgen partijen de mogelijkheid om via mediation tot een oplossing te komen voordat er een zaak van komt. In de meeste gevallen zijn het echter alleen dader/verdachte en slachtoffer die met elkaar in gesprek gaan onder leiding van de mediator. Bij de meeste misdrijven zijn echter veel meer betrokkenen. Ook de mensen die dichtbij dader en slachtoffer staan, zijn geraakt door het gebeurde. Omstanders, getuigen kunnen ook hun deel hebben aan de situatie. Kortom, iedereen die betrokken en geschrokken is. Wanneer al deze mensen bij elkaar komen onder leiding van een onafhankelijke coördinator, wordt een veel breder plan voor herstel gemaakt, waarbij naast de betrokkenen ook de samenleving deel uitmaakt van de oplossing.

Verantwoordelijkheid
Het nemen van verantwoordelijkheid voor je daden in een breder verband dan richting slachtoffer, vraagt nogal wat van iemand. Je familie, vrienden onder ogen komen. De familie en vrienden van het slachtoffer, en ook nog mensen die er toevallig bij waren, het is niet niets wat je dan doet. Je neemt verantwoordelijkheid voor het gebeurde en bent ook bereid om mee te denken over oplossingen. Meer mensen spreken je aan op wat er is afgesproken. Je komt er niet gemakkelijk onderuit. Voor een samenleving waarin het gewoon is dat burgers met elkaar oplossingen bedenken voor wat er speelt, is het vanzelfsprekend dat dit ook gebeurt binnen het rechtssysteem. Ervaringen met en onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties als herstel nodig is, laten veelbelovende resultaten zien.