Zorginstanties

Het leidend laten zijn van de vraag van een burger aan zorginstanties vraagt om het anders inrichten van besluitvorming, van werkprocessen en van geldstromen. Dat vraagt nogal wat in een systeem dat gewend is om radicaal anders te werken dan waar momenteel naar gestreefd wordt. Zowel van overheid, maatschappelijk middenveld als van burgers vraagt de nieuwe situatie om anders handelen.

Delen opgebouwde kennis
Wat is er voor nodig om anders te gaan werken? Daar zijn verschillende antwoorden op te bedenken. De stichting Eigen Kracht Centrale werkt samen met allerlei organisaties wereldwijd die met Family Group Conferencing werken. Ook is er wereldwijd veel onderzoek gedaan. In Nederland is de stichting betrokken (geweest) bij diverse invoeringsprojecten waardoor zicht is op succesfactoren, valkuilen, goede praktijken en mogelijkheden. Het delen van de kennis daarover is onderdeel van de missie van de stichting.

Inrichten organisatie
Wat is de visie van de organisatie? Hoe verhoudt die visie zich tot het daadwerkelijk leggen van regie bij de klant en in hoeverre wordt de klant gestimuleerd om met mensen die belangrijk voor hem of haar zijn oplossingen te bedenken voor de situatie? Zijn dit de eerste stappen waar klanten op gewezen worden en zijn werkprocessen daarop ingericht? Hoe vertaal je dit verder in het werk? Weten medewerkers hoe ze dit kunnen stimuleren en hebben ze de ruimte om dit consequent te blijven doen? Ook als situaties veranderen waardoor een planniet meer actueel is? Welke mate van regie hebben uw medewerkers over hun werk? Want er gebeurt ook iets met de mensen die op deze manier aan het werk gaan.

Duurzame transformatie
Omkering van besluitvorming over hulp klinkt eenvoudig, maar het consequent invoeren en doorvoeren vraagt actie van alle lagen in een organisatie. Een jeugdbeschermer heeft mandaat nodig om in een onveilige situatie voor een kind iets te doen wat hij of zij niet gewend is. Ook al is bekend dat de effecten positief zijn: voor het eerst werken met een plan van een familie is spannend! Dus is het belangrijk dat je vertrouwen krijgt van je teamleider en dat de teamleider gesteund wordt door management en bestuur. Het lijken deuren, maar de huidige praktijk laat zien hoe ingewikkeld het is om in praktijk te brengen.