Eigen Kracht in het onderwijs

Eigen Kracht-conferenties zijn op verschillende manieren verbonden met het onderwijs en onderwijsinstellingen. Zo kan een zorgcoördinator van een school een Eigen Kracht-conferentie voorstellen voor een leerling met problemen thuis. Een Eigen Kracht-conferentie kan ook gaan over leervragen, zoals vragen over schoolprestaties of vervolgopleidingen. Bij een uit de hand gelopen conflict op school kan een Eigen Kracht-conferentie voor herstel worden ingezet. Daarnaast worden toekomstige hulpverleners en andere professionals tijdens hun beroepsopleiding vertrouwd gemaakt met de toepassing van Eigen Kracht-conferenties in hun werk.

Leervragen
Een leerling die vastloopt binnen een opleiding of dreigt uit te vallen, een leerling die nog niet weet welke kant hij of zij op wil, een leerling die een internationale sportcarrière heeft, een muziek- of dansopleiding op niveau wil doen of een wereldreis wil maken per zeilboot… Het zijn allemaal situaties die van grote invloed zijn op het functioneren van een jongere en zijn of haar schoolprestaties. Een Eigen Kracht-conferentie is dan heel geschikt. De conferentie is in deze situaties primair gericht op wat de jongere nodig heeft bij het leren.

Professionals in opleiding
De toepassing van Eigen Kracht-conferenties door (toekomstige) professionals, dat is het werkveld van het Platform Hogescholen & Eigen Kracht. Het doel van het platform is om de visie achter deze nieuwe manier van werken integraal en structureel in te bedden in het onderwijs. In 2009 had de Hogeschool Utrecht een primeur met de eerste minor over het werken met de plannen van burgers. Veel hogescholen kennen inmiddels modules met actief burgerschap als uitgangspunt voor het werk van professionals.