Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van de Eigen Kracht Centrale bestaat uit:

Wiebe Knobbe, penningmeester
Sinds 2006 betrokken bij de ontwikkelingen van Eigen Kracht Centrale. Vanaf oprichting in 2010 penningmeester van steunfonds Maryška Jansen-Schwarz. Sinds 2015 lid van de RvT. Werkzaam als zelfstandig mentor voor ondernemers. Als raadgever lid van RvT/RvC van aantal maatschappelijke organisaties.

Marianne Potting
Werkt bij het Kenniscentrum Sociaal Domein Zuyd van de faculteit Sociale Studies en Educatie van Zuyd Hogeschool. Zij is lector van het lectoraat Informele Zorg. Tevens is zij programmaleider van het onderzoeksprogramma Wmo en leider van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd.

Angela Bransen, voorzitter
Werkzaam als afdelingsdirecteur/accountmanager Jeugd bij Actiz, de branchevereniging van bijna 400 organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Daarnaast is Angela lid van de adviesraad van het Bestuurderscentrum, een netwerkorganisatie voor bestuurders en toezichthouders in de semi-publieke sector. In haar eigen gemeente Zeist is ze gemeenteraadslid voor de VVD.