Coaching

Met coaching-on-the-job biedt de Eigen Kracht Centrale een intensieve vorm van begeleiding aan. Doel is het reflectief vermogen van de deelnemers te versterken op eigen gedrag, vaardigheden, waarden en overtuigingen. De inbrenger heeft daarbij de regie over zijn/haar leervraag. Met nieuw verkregen inzichten ontwikkelt u een houding die nodig is om in uw dagelijks werk vanuit de Eigen Kracht-gedachte te kunnen denken en handelen.

Ook werkt u concreet aan het realiseren en het vasthouden van de door u gewenste doelen op het gebied van Eigen Kracht. U ervaart hoe u ‘de kring van een cliënt kunt vergroten en de regie daar kunt laten waar deze hoort’. Ook krijgt u inzicht in de factoren die dit belemmeren.

De duur en inhoud van het traject wordt altijd afgestemd in overleg met u.

Praktische informatie
Voor coaching-on-the-job, rekent de Eigen Kracht Centrale een bedrag van € 95 per uur. Daarnaast wordt per live coachingsmoment € 45 voor reistijd en reiskosten van de trainer gerekend. De voorbereidingsuren bedragen € 95 per uur.

Voorafgaand vindt altijd overleg plaats over het gewenste aantal uren ondersteuning. De Eigen Kracht Centrale gaat bij elke aanvraag uit van een minimumbedrag van € 225.

 

Ervaring: Helmond
De gemeente Helmond wilde graag zijn Wmo-medewerkers gericht ondersteunen gedurende een langere periode. Zo ontstond in overleg een aanbod van een training van vier dagdelen en daaraan gekoppeld zes intervisiebijeenkomsten van twee uur.

Teamleider: “Er was meer nodig dan we deden. We wilden tot meer oplossingsrichtingen komen. Ik besloot een beroep te doen op de Eigen Kracht Centrale, want zij bieden geen voorzieningen, maar zorgen er toch voor dat problemen worden opgelost.”