Tijdelijke inzet expert Eigen Kracht-visie

Het kan erg prettig zijn om in uw organisatie tijdelijk te beschikken over extra capaciteit van iemand die de Eigen Kracht-visie weet te vertalen naar de praktijk en daar de nodige expertise in heeft opgebouwd. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat vorm te geven, bijvoorbeeld door het betrekken van een van onze mensen in een project of gedetacheerd in uw organisatie. Afgestemd op de situatie wordt de meest passende vorm aangeboden.