Ervaringen met trainingen

Werken vanuit de visie van Eigen kracht

Conny Schniermanni, consulente MEE cliëntondersteuning:
Het zaadje was al gezaaid toen ze werkte als verpleegkundige. In die rol was het voor Conny Schniermanni helder dat cliënten weer naar huis gingen en niet afhankelijk zouden blijven van haar ondersteuning. Ook nu ze als consulente van MEE cliëntondersteuning biedt aan mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte, gaat zij uit van de mogelijkheden die zij hebben in plaats van de beperkingen. De training ‘Werken vanuit de visie van Eigen Kracht’ vroeg haar een stap verder te gaan.

In die visie is de cliënt regiehouder over zijn eigen leven en daarmee ook over eigen vragen of problemen en de antwoorden daarop. Voor Schniermanni klonk het vanzelfsprekend. Het riep echter wel een vraag op. Wat doe ik nog als professional, en wanneer? Heb ik nog een rol en welke dan? “Daarop wilde ik een antwoord krijgen,” vertelt Schniermanni. Ze ontdekte dat het niet uitmaakt wat de hulpvraag is. “Het gaat om de werkwijze die verandert. Veelal wordt in de hulpverlening probleemoplossend gewerkt. Ik wilde leren wanneer ik het proces kan loslaten om de cliënt zelf de regie te laten nemen. Toen ik een gesprek oefende, viel voor mij het kwartje: nú kan ik bijbuigen en het gesprek wenden naar het betrekken van het netwerk.”

Training en intervisie voor een gemeente

Anton van der Linden, teamleider Zorgpoort Helmond:
In 2011 had mevrouw Janssen in Helmond waarschijnlijk een scootmobiel toegewezen gekregen. Maar de medewerkers van Zorgpoort gooien het tegenwoordig over een andere boeg: ze zijn getraind om te werken vanuit de visie van Eigen Kracht. Dat leidde er bij mevrouw Janssen toe dat ze géén scootmobiel kreeg, maar wél de sociale contacten waarnaar ze verlangde, en daarmee een oplossing voor haar probleem. De consulenten van Zorgpoort, maatwerkers genoemd, dragen zorg voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

“Soms zeggen klanten: ‘Ik heb recht op deze voorziening, ik heb er jaren voor betaald. We wilden tot meer oplossingsrichtingen komen. De Eigen Kracht Centrale biedt geen voorzieningen en zorgt er tóch voor dat problemen worden opgelost. Wij willen óók met lege handen bij mensen komen, in contact met hen treden en mensen in hun kracht zien. De eerste reactie van medewerkers was: “Wij kijken al vanuit een zo breed mogelijk perspectief en vragen al wat mensen zelf kunnen.” Maar al snel werd hen duidelijk dat ze meer last hadden van hun eigen overtuigingen, dan van de wet- en regelgeving. Om oplossingsrichtingen te onderzoeken, moet je ruimte nemen voor een open gesprek en je niet laten leiden door je eigen ideeën, normen en waarden. Werken vanuit de visie van Eigen Kracht vergt van consulenten acceptatie dat ze een klant mogen aanspreken als deze een voorziening claimt.”

Mevrouw Janssen belde een paar weken later om te vertellen hoezeer het haar goed had gedaan. De consulent had tijdens het eerste gesprek helder gekregen dat niet zozeer haar mobiliteit een probleem was, maar haar dreigende eenzaamheid en de vrees haar hondje te verliezen.