Workshops visie herstelgericht werken

De visie van Eigen Kracht, ook wel herstelgericht werken genoemd, vraagt een omslag in denken en handelen. Van mensen zelf, maar ook van overheden en van organisaties en hun medewerkers. De focus verschuift van ‘voor iemand een probleem oplossen’ naar ‘de kring vergroten en de regie daar laten’.

Hoe zorg je ervoor dat mensen daadwerkelijk hun Eigen Kracht ervaren en inzetten? De Eigen Kracht Centrale heeft sinds 2000 ervaring met en kennis over deze vraag. Deze kennis delen wij graag!

De workshops zijn praktisch en pragmatisch van aard. Deelnemers worden uitgenodigd de inhoud te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. De duur varieert van paar uur tot één dag en wordt vastgesteld in overleg.

Voor wie? Bijvoorbeeld:
• Gemeenten
• Jeugdzorg- en welzijnsorganisaties
• Centra voor jeugd en gezin
• Vrijwilligersorganisaties
• Reclassering
• Scholen

Voorbeelden workshops:
• Gemeenten en Welzijn Nieuwe Stijl
• Eigen Kracht-conferentie: wat is het en hoe werkt het?
• Inzetten van herstelconferenties bij ernstige misdaden
• Eigen Kracht op scholen

Praktische informatie
Voor workshops geldt een tarief van € 95 per uur, ex BTW. Het minimumbedrag is
€ 330, ex BTW. In dit tarief zijn de voorbereidingstijd, een uur voorlichting en de reistijd inbegrepen.

In overleg wordt vastgesteld hoeveel uren passend zijn bij de trainingswens. Het tarief is inclusief materiaal, exclusief accommodatie en catering.

Nieuwsgierig? Stuur uw vraag naar trainingen@eigen-kracht.nl.

Ervaringen
Leerkracht basisschool: “Het is een eyeopener dat ik steeds vragen kan stellen in plaats van zelf dingen te benoemen. De vraag ‘wat heb je nodig?’ werkt erg goed, dat heb ik inmiddels gemerkt. Het is niet een trucje, maar een andere houding en werkwijze die werkt voor de gehele structuur van onze school. Ik ga ervoor, de kring en het plan. Met elkaar lossen we het op.”

Sociaal werker: “De trainer deed veel moeite om een training op maat te geven door uit te gaan van eigen voorbeelden en te vragen naar wat wij nodig hadden.”

Gedragsdeskundige: “Het was fijn om de tijd te nemen om te kijken naar onszelf: wat betekent het werken vanuit deze visie voor ons? Dat doen we eigenlijk te weinig en deze training bood naast praktische handvatten ook de gelegenheid tot zelfreflectie.”