Trainingen voor scholen

  • Mensen bij de problemen en oplossingen betrekken in plaats van uitsluiten;
  • Verbindingen leggen of herstellen;
  • Eigenaarschap bij mensen zelf laten;
  • Kringen groter maken.

Dit leidt tot betere samenwerking tussen management, docenten/leerkrachten, leerlingen en ouders. Tevens leidt dit tot leerlingen die zich mede-verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt in de klas en op school. Het kan gaan om training van docenten/leerkrachten over toepassing in de klas, maar ook training van leidinggevenden over toepassing op alle niveaus van de school of training van leerlingen in herstelgerichte vragen.

Het is altijd een training op maat, zodat goed wordt aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Ook tijdens de training is voldoende tijd en ruimte voor de ervaringen uit de eigen praktijk. U bepaalt hoeveel dagdelen training wenselijk is.

De training bestaat uit theoretische achtergrond en praktische vaardigheden, met de nadruk op de praktijk. Besproken wordt wat herstelgericht werken inhoudt in de klas en op school. Deelnemers worden getraind om te werken in kringen met leerlingen, collega’s en families en om gesprekken te faciliteren met iedereen die betrokken is.

Er wordt geoefend met kringen als onderdeel van het dagelijkse werk en kringen bij kwesties of problemen. Bij de overdracht wordt gebruik gemaakt van power point, filmmateriaal en oefeningen in verschillende vormen. Er is tijd voor uitwisseling en discussie en er wordt gewerkt met praktische voorbeelden uit de praktijk van scholen.

Na de training kunnen deelnemers het herstelgericht werken direct toepassen in hun werk en zijn ze is staat om kringen te faciliteren.

Trainingsdoel
Het implementeren van de visie van Eigen Kracht in het dagelijks werk van docenten/leerkrachten en/of in de werkwijze van de school.

Duur training/studiebelasting
Op maat, afhankelijk van aanvraag. Voor de trainingen is geen specifieke vooropleiding nodig. Iedere training is op maat voor de deelnemende groep.

Kosten
€ 795,- per dagdeel, de trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.

 

Leerkracht basisschool: “Het werken in kringen past goed bij scholen, eigenlijk heb je op school al een kring. Toch merk ik dat we heel weinig gebruik maken van deze kringen als er iets aan de hand is. Als er gepest wordt, als er ruzie is, als een leerling dreigt uit te vallen, dan gaan we als school zelf aan de slag. We nemen leerlingen apart, gaan met ouders praten, etc. Maar we betrekken de leerlingen er niet bij en dat is zonde. De oplossing is niet van hen en blijkt daardoor vaak ook niet goed te werken. Ik merk dat de vraag ‘wat heb je nodig?’ heel goed werkt. Ik ga ervoor, de kring groter maken.”