Actueel

Pagina 1 / 1

Blog op website Koepel Adviesraden Sociaal Domein

29 november 2022 Nieuws

Van de hand van bestuurder Hedda van Lieshout verscheen onlangs een tweedelig blog op de website van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Samen met Frederiek Muller, Eigen Kracht-coördinator én lid van de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg, schreef ze een toelichting op het werk van de stichting Eigen Kracht Centrale en beschreef ze een verhaal uit de dagelijkse praktijk van Eigen Kracht-conferenties. 

Lees verder

Een gemeenschap zijn

25 november 2022 Blog

“We hebben zorgen over onze buren,” lieten buurtbewoners weten aan een wijkteam. Een medewerker ging naar het gezin: vader, moeder en twee kleine kinderen, afkomstig uit Senegal. Het gezin leefde geïsoleerd. Na enkele gesprekken hoorde hij dat de moeder een darmziekte had en één van de kinderen een verstandelijke beperking. De vader werkte, maar had weinig contact met collega’s. De wijkteammedewerker kon wat hulp bieden, maar had zorgen over het isolement.

Lees verder

Normaliseren van verhoudingen

18 november 2022 Blog

We geven veel trainingen in de zorg: jeugdzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking. We merken in alle sectoren de enorme betrokkenheid van medewerkers bij de mensen met wie ze werken, maar ook de neiging veel voor die ander te doen en daarmee, bewust of onbewust, ook voor die ander te bepalen. Vanuit goede bedoelingen, maar niet altijd vanuit gelijkwaardigheid, omdat de een voor de ander wil zorgen of diegene als slachtoffer ziet in een situatie.

Lees verder

Armoede en schaamte

11 november 2022 Blog

“We zien steeds vaker armoede in gezinnen,” vertelt een collega. “Er komen veel vragen via sociale wijkteams. Dat begint met een andere vraag, bijvoorbeeld ziekte van een kind of weinig sociale contacten, maar steeds vaker blijken er financiële problemen te zijn. Mensen praten daar niet over en dat maakt het lastig om de kring groter te maken. Er is veel schaamte."

Lees verder

Eigen Kracht-coördinatoren gezocht voor Midden-Groningen

11 november 2022 Agenda

De Eigen Kracht Centrale is op zoek naar Eigen Kracht-coördinatoren voor Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) en omstreken. In februari 2023 start een driedaagse training voor nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren. De data zijn 10, 11 en 17 februari.

Lees verder

Plan voor noodopvang

4 november 2022 Blog

“We hopen dat jullie iets kunnen doen. Over twee dagen moeten ze de tijdelijke opvang verlaten en er is nergens plek,” zei een medewerker van het wijkteam die ons belde. Het ging over een moeder uit Syrië met kinderen van 2 en 5 jaar, een statushouder die al jaren in Nederland woont. We krijgen het laatste jaar steeds meer aanvragen voor statushouders.

Lees verder

Communicatie bij licht verstandelijke beperking

28 oktober 2022 Blog

Verbinding met onze Eigen Kracht-coördinatoren is belangrijk. We coachen hen als ze een Eigen Kracht-conferentie faciliteren, we hebben regionale en landelijke bijeenkomsten en onlangs, vanwege het twintigjarig bestaan, een feest. Om samen verder te leren, bieden we ook workshops aan. Kort geleden hadden we een online workshop over Eigen Kracht-conferenties voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een collega die lang in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft gewerkt, deelde haar kennis en we wisselden onze ervaringen uit.

Lees verder

Videoboodschap staatssecretaris van VWS

25 oktober 2022 Nieuws

Voor het jubileumsymposium van de Eigen Kracht Centrale, '20 jaar bruggen bouwen' op 20 oktober 2022, sprak staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen een videoboodschap in met felicitaties.

Lees verder

Regelreflex

21 oktober 2022 Blog

“Voordat ik het wist, had ik het opgelost,” zei een maatschappelijk werker van een organisatie waar ik de training ‘Faciliteren en organiseren van familiegroepsbijeenkomsten’ gaf. “Ik wilde het niet overnemen en stelde vragen, maar toen de cliënt aangaf het niet te weten, deed ik meteen een voorstel. Zij vond dat goed en ik ging aan de slag. Daarna besefte ik dat ik haar niet echt een kans had gegeven om zelf een oplossing te bedenken.”

Lees verder

Bundel met sterke verhalen

14 oktober 2022 Blog

Zomer '22 deelde ik verhaal nummer 250 en ik krijg vaak de vraag om de verhalen te bundelen. Ter gelegenheid van 20 jaar Eigen Kracht Centrale en 22 jaar Eigen Kracht-conferenties is er een boekje verschenen met 22 verhalen én veel achtergrondinformatie. Het werd uitgedeeld op ons jubileumsymposium. Alle 250 verhalen zijn te vinden op onze website. Eén van de mooie gevolgen van de verhalen is dat beroepskrachten, familieleden en Eigen Kracht-coördinatoren contact leggen om een verhaal te delen. Deze week was dat een leerkracht van een basisschool.

Lees verder