Snel inzetbaar ook als ingrijpen dreigt

Geen wachtlijsten!
Voor Eigen Kracht-conferenties zijn geen wachtlijsten. Als het nodig is, kan een Eigen Kracht-coördinator vandaag al beginnen met de voorbereiding. Hoewel er zo’n zes tot tien weken staan voor voorbereiding en uitvoering van een Eigen Kracht-conferentie, komt het ook voor dat een conferentie plaatsvindt binnen een paar dagen. Bij spoed voelt iedereen de noodzaak van snel handelen en is een conferentie in zeer korte tijd te organiseren.

Als ingrijpen dreigt
Als de systeemwereld gaat ingrijpen in de leefwereld van mensen, dan is de meerwaarde van een Eigen Kracht-conferentie het grootst. Denk daarbij aan een dreigende ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een kind, een dreigende huisuitzetting of een dreigende gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Op zo’n moment kan een onafhankelijke derde – de Eigen Kracht-coördinator – een brug slaan tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld van professionals. Als er geen wederzijds vertrouwen meer is en ingrijpen dreigt, juist dan is het zaak een Eigen Kracht-conferentie te organiseren.

Financiering
Overheden en organisaties zijn belangrijke financiers van conferenties. Wanneer in een regio geen financiering is geregeld, kan de Eigen Kracht Centrale meehelpen met zoeken naar mogelijkheden.