Een eigen plan samen met netwerk

Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maken mensen hun eigen plan met eigen oplossingen. Er is geen inhoudelijke bemoeienis met het plan. De Eigen Kracht-coördinator concretiseert het plan waar nodig, zodat iedereen weet wie wat en wanneer doet. Als er sprake is van ondertoezichtstelling of andere (dreigende) maatregel stelt de bevoegde professional voorwaarden aan het plan met betrekking tot veiligheid.

Omdat de oplossingen van mensen zelf zijn, passen deze daardoor beter bij hen. Doordat de regie daadwerkelijk bij de deelnemers van de conferentie ligt, verschuift de focus van het probleem naar de draagkracht van de kring van familie, vrienden en andere bekenden.

Zowel professionals als families oordelen dat de regie na de conferentie meer bij de mensen zelf is komen te liggen. Deze regieverschuiving heeft als bijeffect dat professionals zich (her)bezinnen over hun rol in samenwerking met burgers. Zij blijken door de conferenties ook meer mensen uit het netwerk te leren kennen.

Een bijkomend effect is kostenbesparing. Als het netwerk zelf plannen maakt, valt de keus op minder dure zorg en steun dan wanneer professionals plannen maken. Ook pakken mensen zelf taken op en zijn in jeugdbeschermingszaken kinderen sneller veilig dan wanneer professionals een plan maken.