Een langdurig betrokken netwerk

Het effect van een Eigen Kracht-conferentie laat niet alleen zien dat problemen worden opgelost. Er komt ook meer steun uit het familie en netwerk. Familierelaties verbeteren. Er is ook meer helderheid bij de hoofdpersoon en anderen,doordat dingen uitgesproken zijn.

Dit blijkt ook uit de effecten na enkele maanden. Onderzoek naar de uitvoering van de plannen (Gramberg 2009), laat zien dat 50 procent van de Eigen Kracht-plannen na drie maanden volledig, 40 procent niet geheel maar deels, en 10 procent niet is uitgevoerd. Uit follow-up onderzoek blijkt dat het merendeel van de aangeboden steun en hulp door de eigen kring ook daadwerkelijk wordt gegeven en duurzaam is.

Feit: negen maanden na de conferentie is het gros van de gezinnen meer tevreden over hun sociale contacten. Ze hebben daar ook meer vertrouwen in.

Onderzoek uit 2011 toont aan dat ondanks het aanbod van professionals 86 procent van de families ervoor kiest om de actie in eigen kring te bewaken in plaats van die over te dragen aan een beroepskracht.

In de stadsregio Amsterdam wordt momenteel onderzoek gedaan naar de langdurige effecten van een Eigen Kracht-bijeenkomst.