Effectief bij uiteenlopende problemen

Is een Eigen Kracht-conferentie voor elke situatie in te zetten?
Het besluitvormingsmodel van de Eigen Kracht-conferentie is zeer breed toepasbaar en kan in uiteenlopende situaties worden ingezet. Denk aan:

  • Het verbeteren van de levenssituatie van een individu – kind, jongere, volwassene, oudere of familie.
  • Herstel van verhoudingen tussen daders en slachtoffers. Om de schade na een wandaad of misdaad te verminderen, isolatie of marginalisering van de dader te voorkomen en de kans op herhaling te verkleinen.
  • Het oplossen van wrijvingen, spanningen of conflicten in een wijk, buurt, school of organisatie.
  • Het verbeteren van het functioneren van een individuele leerling op de basisschool of in het voortgezet onderwijs. Daarbij kan het onder meer gaan om dreigende schooluitval, dyslexie, hoogbegaafdheid of het verwezenlijken van een droom (bijv. hoe zijn de verplichtingen op school te combineren met een internationale sportcarrière?).

Vooral als ingrijpen door overheid en/of instanties dreigt en/of als wederzijds vertrouwen tussen familie en hulpverlening ontbreekt, is de toegevoegde waarde van een Eigen Kracht-conferentie ongekend groot. Dit blijkt ook uit onafhankelijk onderzoek.

Conferentievarianten
In essentie zijn alle Eigen Kracht-conferenties hetzelfde. Uitgangspunten, visie en voorwaarden zijn altijd gelijk. Variatie is er soms in werkwijze, bijvoorbeeld omdat herstel van verhoudingen tussen slachtoffer en dader iets anders vraagt dan het maken van een plan om een opvoedprobleem aan te pakken. In het verleden hadden deze varianten elk een eigen naam:
1. Eigen Kracht-conferentie voor individuen en families
(voorheen Eigen Kracht-conferentie)
2. Eigen Kracht-conferentie als herstel nodig is
(voorheen Echt Recht-conferentie)
3. Eigen Kracht-conferentie voor een groep, wijk of buurt
(voorheen Alle Hens-conferentie)
4. Eigen Kracht-conferentie bij leervragen
(voorheen Leercirkel)

Duizenden Eigen Kracht-conferenties
Inmiddels zijn in Nederland al ruim 10.000 Eigen Kracht-conferenties georganiseerd. Dat betekent dat zo’n 125.000 Nederlanders al eens met elkaar een familiegroepsplan hebben gemaakt! Binnen de jeugdzorg, de psychiatrie, de gezondheidszorg, de reclassering, het onderwijs en bij buurtoverlast bijvoorbeeld. Ook bij echtscheiding, conflicten, dreigende huisuitzetting, misdaad, huiselijk geweld, zorg die niet meer onder de AWBZ valt, zorg voor oudere of zieke familieleden, het vinden van passend werk en bij het realiseren van een droom.