Vergroot eigen regie van mensen

Eigen Kracht-conferenties dragen bij aan een meer vraaggestuurd zorgsysteem. Met het accent op het ondersteunen en actiever maken van hulpvragers, verschuift de focus van het probleem naar de draagkracht van het sociale netwerk. Families en bekenden maken zelf een plan. Zij hebben de regie bij het maken van het plan en geven die daarna niet vaak meer uit handen.

Zowel hulpverleners als families zijn van oordeel dat de regie na de bijeenkomst meer bij de familie is komen te liggen. Dit houdt onder andere in dat gezinnen eerder om hulp vragen binnen hun netwerk wanneer zij dat nodig vinden en dat de hoeveelheid professionele hulp afneemt.

“Ga maar een beetje achterover zitten als hulpverlener. Laat de familie het proces. Ik merk iedere keer dat er juist heel bijzonder dingen gebeuren als je de familie en bekenden alle ruimte geeft, en je juist niet probeert te overtuigen. Want dan krijgt de familie de gelegenheid om erover na te denken. Als je gaat samenwerken voelt de cliënt ineens: ‘He, ik ben belangrijk. Ik heb iets te zeggen!”‘

Medewerker bureau jeugdzorg over Eigen Kracht