In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen wel al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Jaarlijks ontmoeting EU Family Group Conference Network

24 juni 2015 Agenda

Jaarlijkse bijeenkomst European FGC Networkmeeting 2015, 7 t/m 9 oktober in Cardiff, Wales.

Lees verder

Eigen Kracht Centrale publiceert Witboek Familiegroepsplan

29 mei 2015 Nieuws

In de Jeugdwet is het familiegroepsplan opgenomen. Een historische gebeurtenis werd dit genoemd. Terecht! Eindelijk lijken we in te zien dat het niet helpt om voor mensen te bepalen wat de beste oplossingen zijn. Regie hoort bij de mensen zelf, regie afnemen is immers ook de verantwoordelijkheid afnemen. En nu het in de wet staat, gaan we dat anders doen. Of niet?

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Wilt u meer weten over Eigen Kracht in uw regio of woonplaats? Klik dan op de voor u relevante regio in de landkaart.