Familiegroepsplan is leidend voor verdere hulp

Instanties verbinden zich aan het gemaakte plan van een Eigen Kracht-conferentie. Het plan moet wel voldoen aan eventuele voorwaarden voor veiligheid die een bevoegde professional stelt. Als het daaraan voldoet is het plan het uitgangspunt voor eventuele verdere hulp na de Eigen Kracht-conferentie.

Voordeel: er is draagvlak voor de oplossingen uit het (familiegroeps)plan en dus voor ook de eventuele hulpvraag die eruit voortkomt. Voor de instantie waar een professional werkt, betekent het werken met deze plannen een directe invulling van vraaggestuurd werken, werkdrukvermindering (draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid) en duurzaamheid.

Deze werkwijze verlangt een meer faciliterende rol van de professionals en instanties. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. De eigen kracht van cliënten van organisaties blijft marginaal wanneer de structuur van die organisaties niet mee verandert. Het kost tijd en inzet om de procedures van organisaties af te stemmen op familieplannen als startpunt van oplossingen.

De Eigen Kracht Centrale weet dankzij jarenlange ervaring als geen ander wat organisaties nodig hebben om de focus te verleggen van ‘voor iemand een probleem oplossen’ naar ‘de kring vergroten en de regie daar laten waar het hoort’. Dat begint, ook daar, met een plan waarin alle betrokkenen met elkaar afspreken wat ze nodig hebben en hoe ze dat met elkaar uitvoeren.

Ganna van Bijleveld, teammanager jeugdbescherming:  “Ik denk dat er heel veel winst te behalen is als we meer doen met het plan. We zijn geneigd al bij de eerste keer te zeggen als de afspraken uit het plan niet nagekomen worden: ‘Zie je wel, ze kunnen het niet’. Vervolgens nemen wij het over en gaan we het zelf weer oplossen. Terwijl we juist dan een functie kunnen vervullen om het gezin te helpen het plan in stand te houden. In zo’n geval moeten we de door het netwerk aangewezen persoon bellen en zeggen: ‘Het gaat niet goed. Roep het netwerk bij elkaar’.”